Educador/a social - Casa d'infants Carme Aymerich

Descripció:
Oferim una vacant temporal de llarga durada d'educador-a social de caps de setmana al 100% de la jornada a la Casa d'Infants Carme Aymerich

La Fundació Acció Social Infància (FASI) és una organització del sector dels serveis a les persones amb vocació d’impulsar, per mitjà de la intervenció familiar, projectes innovadors en l’atenció a la infància en risc. 

Treballem perquè els infants que viuen en entorns vulnerables puguin exercir el seu dret de créixer en família. Ho fem desenvolupant i gestionant projectes i serveis d'àmbit socioeducatiu i comunitari que milloren les competències i habilitats parentals i el benestar dels infants i joves. 

Som més de 200 professionals de diferents especialitats de l’àmbit social treballant en més de 25 centres de treball a Catalunya. A FASI vetllem per la igualtat i fomentem la promoció interna, perquè el talent dels nostres col·laboradors i col·laboradores és el que ens fa donar un servei referent en el sector. 

Si t’agrada el tracte amb les persones i vols formar part d’un projecte innovador al món social amb desenvolupament professional, aquesta oportunitat t’interessarà! 

El servei 'Casa d’infants' s’emmarca dins del programa de suport a les famílies amb infants i adolescents en situació de desemparament o en risc de caure-hi. Portem més de 10 anys amb aquest servei pioner en el sector social.

Com a educador/a social, t’encarregaràs de desenvolupar el pla d’intervenció familiar en l’entorn de la vida quotidiana.

Vols unir-te a nosaltres? Actualment, FASI està buscant completar l’equip de la casa d’infants Carme Aymerich (Barcelona) amb el/la educador/a social del torn de cap de setmana temporal, membre de l’equip educatiu, a jornada completa (38 hores setmanals). Busquem persones que vulguin emprendre un projecte reptador! Sense dubte tot el que podràs aprendre et farà créixer personal i professionalment.

Alguns dels teus reptes seran... 

Desenvolupar la dinàmica diària de la vida quotidiana de manera integrada amb la resta de l’equip educatiu.
Observar la família, l’adolescent i/o l’infant de manera integral i recollir la informació en els formats corresponents.
Fomentar la integració, la convivència i un entorn acollidor de respecte i d’afecte, afavorint el sentiment de pertinença i un tracte igualitari en tot el grup.
Implicar, motivar i acompanyar la família en l’atenció i el seguiment del procés evolutiu de l’infant/adolescent, establint vincles afectius i de confiança, potenciant l’assumpció màxima de responsabilitat, facilitant la participació i col·laboració en el seu propi procés de creixement integral.
Participar en la planificació de l’aplicació pràctica de la intervenció educativa.
Participar en la redacció de tota la documentació tècnica que es genera des de la Casa d’infants, garantint la confidencialitat de tot el procés d’estada de la família a la Casa.


Condicions:
Tindràs un contracte temporal amb FASI, entitat referent en la innovació en projectes socials.
El teu horari serà: dissabte de 8:45 a 21:15h, diumenge de 9:15 a 21:45h i dilluns de 22.30 a 9.30h.Tindràs una reunió d’equip els dimarts de 9:30 a 11:30h
Rebràs un salari en base a 24756 euros bruts anuals per jornada completa (segons conveni acció social amb infància) + beneficis socials.


Requisits:
Ets la persona ideal si...

Tens autocontrol, estabilitat emocional i tolerància a la frustració.
Ets capaç d’empatitzar amb les famílies i infants amb una gran sensibilitat interpersonal, orientant-te sempre cap a ells.
Ets flexible i t’adaptes a les diferents situacions, amb iniciativa.
T’agrada treballar en equip i cooperar.
A més a més, coneixes el sector social i la infància i els seus desafiaments.
I quins requisits has de complir? A més a més de les ganes i la il·lusió... 

Per aquesta posició necessitem que tinguis la titulació de diplomatura o grau en educació social.
Necessitem que tinguis un nivell C de la llengua catalana.
Es valorarà que tinguis coneixements d’intervenció familiar sistèmica i experiència amb infància i família.
Incorporació immediata


Font: https://xarxanet.org/oferta-feina/educadora-social-casa-dinfants-carme-aymerich
Entitat
Fundació Acció Social Infància (FASI)
Termini
Publicació
10/07/2023
Estat
Oberta
Ubicació
Barcelona
Requeriments de càrrega

Autorització de tractament de dades personals: 

De conformitat amb el que disposa la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de dades personals i garantia dels drets digitals i el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades. 

Autoritzo que les meves dades quedin incorporades a la Base de Dades de la Taula d'entitats del Tercer sector Social de Catalunya, amb la següent Finalitat del tractament:

Permetre que s'envii a les demandes de professionals a les què aplico mitjançant la Plataforma per a Professionals de la Taula d'entitats del Tercer Sector Social de Catalunya. 

En qualsevol moment podré revocar el consentiment prestat, sense que això afecti la licitud del tractament prèvia a la revocació, eliminant el meu usuari i comunicant a dades@tercersector.cat l'eliminació del meu currículum del servidors de la Taula. 

Més informació sobre la nostra política de privacitat de dades