Tècnica en gestió de projectes de l'Economia Social i Solidària

Descripció:
A Fundació La Bastida treballem per fomentar el Cooperativisme i l’Economia Social i Solidària, especialment al Baix Llobregat.

La persona que busquem s’integrarà en una organització on la feina s’organitza per objectius i es compta amb un ampli marge de maniobra i autonomia en el desenvolupament de funcions.

A Fundació La Bastida donem molta importància a comptar amb un ambient laboral distès, flexible, professional i molt dinàmic en el que tenim passió per la nostra feina i un compromís total amb les persones i organitzacions que ens envolten.

Busquem una persona especialitzada en serveis de gestió tècnica, econòmica i financera de projectes. La persona s’encarregarà de realitzar acompanyament econòmic-financer a projectes de l’economia social i solidària i alhora donarà recolzament en la gestió econòmica i comptable de la pròpia Fundació.

Esperem que el candidat/a es coordini amb les diferents persones que participaran al procés, i que alhora sigui autònom/a per formular, presentar i realitzar propostes.

Funcions

Assessorament econòmic i financer a entitats de l’Economia Social i Solidària i Cooperativa.
Disseny, realització i seguiment de plans de viabilitat i redacció d’informes en l’àmbit econòmic i financer.
Gestió, desenvolupament i seguiment de projectes.
Coordinació tècnica i seguiment dels plans de treball dels projectes.
Gestionar el seguiment, execució i justificació de subvencions.
Suport en la preparació de documentació per auditories.
Suport en la presentació de subvencions.
Gestió administrativa i comptable de la Fundació La Bastida.
Suport en la captació de fons de la Fundació La Bastida.
Suport en la consecució del pla de marketing de la Fundació La Bastida.
Les tasques es desenvoluparan en coordinació amb la resta de l’equip de la Fundació La Bastida.


Condicions:
Contracte laboral indefinit a jornada completa amb flexibilitat horària.
Incorporació immediata amb flexibilitat per vacances.
Les persones interessades ens poden fer arribar el seu CV amb fotografia recent i carta de motivació a olga@fundaciolabastida.org fins el pròxim 28 de juliol de 2023.

Requisits:
Formació i experiència

Titulació universitària/grau en ADE, ciències empresarials, ciències econòmiques o similar.
Experiència mínima de 3 anys.
Coneixement i/o experiència en la gestió de projectes.
Destresa i domini d’ofimàtica (especialment Excel) i habilitats digitals.
Excel·lent nivell de comunicació escrita i redacció.
Domini del castellà, català i anglès (valorable nivell B2).
Es valora coneixement de la gestió comptable i pressupostària d’entitats de l’economia social i solidària, cooperatives i entitats sense ànim de lucre.
Es valora coneixement i/o experiència en captació de fons.
Es valora coneixement i/o experiència en marketing i comunicació.
Competències/Valors

Orientació a resultats.
Persona metòdica, ordenada, rigorosa i bona planificadora.
Adaptabilitat a l’entorn i a les necessitats de les entitats.
Proactivitat i capacitat resolutiva.
Capacitat d’anàlisi crític.
Habilitats relacionals i comunicatives amb les entitats.
Alineament amb la missió, visió i valors de Fundació La Bastida.
Capacitat d’integrar la perspectiva feminista i ecologista.
Treball en equip.
Compromís i empatia.


Font: https://xarxanet.org/oferta-feina/tecnica-en-gestio-de-projectes-de-leconomia-social-i-solidaria
Entitat
Fundació La Bastida
Termini
Publicació
13/07/2023
Estat
Oberta
Ubicació
Cornellà de Llobregat
Requeriments de càrrega

Autorització de tractament de dades personals: 

De conformitat amb el que disposa la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de dades personals i garantia dels drets digitals i el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades. 

Autoritzo que les meves dades quedin incorporades a la Base de Dades de la Taula d'entitats del Tercer sector Social de Catalunya, amb la següent Finalitat del tractament:

Permetre que s'envii a les demandes de professionals a les què aplico mitjançant la Plataforma per a Professionals de la Taula d'entitats del Tercer Sector Social de Catalunya. 

En qualsevol moment podré revocar el consentiment prestat, sense que això afecti la licitud del tractament prèvia a la revocació, eliminant el meu usuari i comunicant a dades@tercersector.cat l'eliminació del meu currículum del servidors de la Taula. 

Més informació sobre la nostra política de privacitat de dades