MONITOR/A del oci per a persones amb diversitat funcional - DISSABTES

Ratio Associació
Som una entitat dedicada a l’oci i al temps lliure per a persones amb discapacitat intel·lectual.
Busquem persones de suport per a diferents activitats d'oci durant els DISSABTES (MATÍ I/O TARDA) destinades a persones amb discapacitat intel·lectual.
Com a tasques principals, la persona de suport haurà:
- Proporcionar els suport adequats a la persona
- Potenciar un lleure normalitzat, inclusiu i orientat a la persona.
- Dinamitzar activitats del lleure
- Coordinar-se amb l'equip de monitors/es
- Proporcionar atenció i suport familiar
Es requerirà que abans de les activitats es disposi del Certificat Negatiu de Delictes Sexuals.
Entitat
Ratio Associació
Termini
Publicació
13/07/2023
Estat
Oberta
Tipus de col·laboració
Presencial
Ubicació
Barcelona (província)
Jornada
Parcial
Nombre de llocs demandats
Entre 10 i 15
Mínim d'experiència professional
Entre 1 i 4 anys
Requeriments de càrrega

Autorització de tractament de dades personals: 

De conformitat amb el que disposa la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de dades personals i garantia dels drets digitals i el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades. 

Autoritzo que les meves dades quedin incorporades a la Base de Dades de la Taula d'entitats del Tercer sector Social de Catalunya, amb la següent Finalitat del tractament:

Permetre que s'envii a les demandes de professionals a les què aplico mitjançant la Plataforma per a Professionals de la Taula d'entitats del Tercer Sector Social de Catalunya. 

En qualsevol moment podré revocar el consentiment prestat, sense que això afecti la licitud del tractament prèvia a la revocació, eliminant el meu usuari i comunicant a dades@tercersector.cat l'eliminació del meu currículum del servidors de la Taula. 

Més informació sobre la nostra política de privacitat de dades