Monitor/es per a estades de vacances amb persones amb diversitat funcional - Agost

Descripció:
Som una entitat dedicada a l’oci i al temps lliure per a persones amb discapacitat intel·lectual.

Busquem persones de suport per aquest AGOST en estades de vacances de 8 dies amb persones adultes amb discapacitat intel·lectual.

Com a tasques principals, la persona de suport haurà:

Proporcionar els suport adequats a la persona
Potenciar un lleure normalitzat, inclusiu i orientat a la persona.
Dinamitzar activitats del lleure
Coordinar-se amb l'equip de monitors/es
Proporcionar atenció i suport familiar


Condicions:
Estades de 8 dies en hotels i cases de colònies de Catalunya. Necessari pernoctació al lloc d'estada.


Requisits:
Es requerirà que abans de les sortides es disposi del Certificat Negatiu de Delictes Sexuals.
Valorable el títol de monitor/a de lleure.


Telèfon:
699559499

Font: https://xarxanet.org/oferta-feina/monitorses-estades-de-vacances-amb-persones-amb-diversitat-funcional-agost
Entitat
Ratio Associació
Termini
Publicació
17/07/2023
Estat
Oberta
Ubicació
Barcelona
Requeriments de càrrega

Autorització de tractament de dades personals: 

De conformitat amb el que disposa la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de dades personals i garantia dels drets digitals i el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades. 

Autoritzo que les meves dades quedin incorporades a la Base de Dades de la Taula d'entitats del Tercer sector Social de Catalunya, amb la següent Finalitat del tractament:

Permetre que s'envii a les demandes de professionals a les què aplico mitjançant la Plataforma per a Professionals de la Taula d'entitats del Tercer Sector Social de Catalunya. 

En qualsevol moment podré revocar el consentiment prestat, sense que això afecti la licitud del tractament prèvia a la revocació, eliminant el meu usuari i comunicant a dades@tercersector.cat l'eliminació del meu currículum del servidors de la Taula. 

Més informació sobre la nostra política de privacitat de dades