Tècnic/a pedagògic/a de Justícia Alimentària a Catalunya

Descripció:
La persona seleccionada s'integrarà a la Delegació de Catalunya de Justícia Alimentària com a tècnica pedagògica responsable dels processos de formació del professorat, d'educació primària i secundària, i del desenvolupament de materials didàctics i metodologies educatives dels diferents projectes d'educació formal que s'hi estan executant en coordinació amb la resta de l'equip, així com donar suport a la resta de les activitats de la delegació.

El perfil requereix una persona amb experiència en l'acompanyament a processos formatius i educatius per a la transformació social a l'educació formal, especialment amb el professorat, amb capacitat per a les relacions humanes i el treball en equip i flexibilitat.

Funcions

Desenvolupament de materials pedagògics i contingut per a la plataforma virtual d'aprenentatge continu per a equips docents.
Implementació de la part pedagògica a les accions i projectes que l'organització executa a Catalunya (programacions didàctiques, itineraris formatius, disseny d'activitats educatives…) amb professorat de diferents etapes educatives (primaria, secundaria, FP i Universitat).
Gestió i documentació de les accions realitzades.
Coordinació amb l'equip tècnic del projecte.
Donar suport a la identificació de noves accions educatives de la delegació.
Donar suport i participar a la resta d'activitats planificades per la delegació.
Donar suport a la captació, integració, formació i motivació del voluntariat en coordinació amb la coordinadora i la delegada.
Participar a la vida associativa de la delegació a través de comunicació continuada amb el voluntariat
per les diferents vies existents, participació en reunions de grups de treball provincials i trobades generals de la delegació.
Retre comptes a la coordinadora de la delegació.


Condicions:
Contracte laboral indefinit
Jornada laboral de 40 hores setmanals.
Salari de 29.161€ bruts anuals
Incorporació: setembre de 2023
Lloc de treball a Barcelona
Les persones interessades hauran d'enviar CV i carta de motivació amb Ref. Tècnic/a pedagògic/a a: Justícia alimentària, Recursos Humans, c/ Floridablanca 66-72, local 5 (08015 Barcelona) o per correu electrònic a: administracion@justiciaalimentaria.org

Requisits:
Formació i experiència en pedagogia, educació i/o acompanyament a docents.
Experiència en formació d'equips docents.
Experiència en la creació de coneixement propi (continguts, programes, metodologies…)
Experiència en projectes educatius (de desenvolupament, educació ambiental, en valors, etc.) en educació formal (secundària i/o primària), amb especial referència al treball amb el professorat i la inclusió transversal de continguts als diferents plans d'estudi.
Es valorarà formació i/o experiència en e-learning.
Es valoraran coneixements sobre el procés global de lluita per la Sobirania Alimentària.
Es valoraran coneixements sobre la perspectiva de gènere i la seva aplicació pràctica a l'educació per al desenvolupament.
Coneixement en metodologies participatives i d’educació crítica.
Experiència a la redacció d'informes i memòries.
Experiència en la impartició de formacions i/o acompanyament.
Capacitat per a treballar en equip i en processos altament participatius.
Facilitat de tracte personal i capacitat per a les relacions humanes
Habilitats comunicatives
Flexibilitat i adaptació al canvi.
Imprescindible domini del català, tant escrit com oral.


Telèfon:
934237031

Font: https://xarxanet.org/oferta-feina/tecnica-pedagogica-de-justicia-alimentaria-catalunya-1
Entitat
Justícia Alimentària
Termini
Publicació
17/07/2023
Estat
Oberta
Ubicació
Barcelona
Requeriments de càrrega

Autorització de tractament de dades personals: 

De conformitat amb el que disposa la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de dades personals i garantia dels drets digitals i el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades. 

Autoritzo que les meves dades quedin incorporades a la Base de Dades de la Taula d'entitats del Tercer sector Social de Catalunya, amb la següent Finalitat del tractament:

Permetre que s'envii a les demandes de professionals a les què aplico mitjançant la Plataforma per a Professionals de la Taula d'entitats del Tercer Sector Social de Catalunya. 

En qualsevol moment podré revocar el consentiment prestat, sense que això afecti la licitud del tractament prèvia a la revocació, eliminant el meu usuari i comunicant a dades@tercersector.cat l'eliminació del meu currículum del servidors de la Taula. 

Més informació sobre la nostra política de privacitat de dades