Tècnic/a territorial de Catalunya

Descripció:
Plataforma per la Llengua és l’ONG del català, una entitat dinàmica i en constant evolució, que des de fa gairebé 30 anys treballa per promoure el català com a eina de cohesió social als diferents territoris de parla catalana i en diversos àmbits. Plataforma per la Llengua requereix incorporar un tècnic territorial de Catalunya.

La persona contractada passarà a formar part de l’Oficina de Catalunya i desenvoluparà les tasques següents:

Dinamització de l’activitat regular, les campanyes i les accions del territori.
Acollida i suport a voluntaris.
Control i relació amb proveïdors.
Col·laboració en la redacció de la planificació i memòria d’activitats.
Seguiment de possibles subvencions.
Col·laboració en la producció d’esdeveniments al territori.
Col·laboració en el disseny de cartells i creativitats per a xarxes.
Altres tasques que se li encomanin.
Suport en la gestió de la comunicació de l’oficina i de les xarxes socials territorials, i redacció de notes de premsa i elaboració del butlletí mensual, si s’escau.
Suport en les relacions amb els mitjans i enviament de notes


Condicions:
Treball en un entorn dinàmic.
Jornada laboral de 40 hores a la setmana.
El lloc de treball serà a Barcelona, combinat amb la modalitat de treball a distància. El repartiment d’hores es farà sempre segons les necessitats de l’oficina i disponibilitat de la persona.
Retribució: 21.000 € anuals segons el perfil del candidat (12 pagues anuals).
Període: contracte indefinit.
Contractació immediata en finalitzar el procés de selecció, amb possibilitat d’incorporació a partir de l’1 de setembre.
En funció de l’experiència i dels coneixements de la candidatura, es preveu valorar el reajustament d’algunes de les tasques assignades.


Requisits:
Capacitat de comunicació.
Dinamisme i assertivitat.
Iniciativa i capacitat de treballar de manera autònoma.
Capacitat de treballar en equip amb necessitats diverses i de coordinació.
Bon desenvolupament de treball sistemàtic.
Coneixements d’informàtica: domini complet d’Office (Word, Excel, PowerPoint, etc.), bases de dades, xarxes socials, butlletins electrònics i internet.
Català escrit i parlat, amb plena capacitat de redacció i expressió oral.
Carnet de conduir i cotxe propi.
Motivació per la defensa del català.
Es valorarà:

Experiència en la gestió de xarxes socials.
Experiència en la redacció de notícies.
Coneixement del funcionament de les administracions públiques.
Coneixements audiovisuals.


Telèfon:
722232153

Font: https://xarxanet.org/oferta-feina/tecnic-territorial-de-catalunya
Entitat
Plataforma per la Llengua
Termini
Publicació
24/07/2023
Estat
Oberta
Ubicació
Barcelona
Requeriments de càrrega

Autorització de tractament de dades personals: 

De conformitat amb el que disposa la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de dades personals i garantia dels drets digitals i el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades. 

Autoritzo que les meves dades quedin incorporades a la Base de Dades de la Taula d'entitats del Tercer sector Social de Catalunya, amb la següent Finalitat del tractament:

Permetre que s'envii a les demandes de professionals a les què aplico mitjançant la Plataforma per a Professionals de la Taula d'entitats del Tercer Sector Social de Catalunya. 

En qualsevol moment podré revocar el consentiment prestat, sense que això afecti la licitud del tractament prèvia a la revocació, eliminant el meu usuari i comunicant a dades@tercersector.cat l'eliminació del meu currículum del servidors de la Taula. 

Més informació sobre la nostra política de privacitat de dades