Coordinador/a de projectes

La Taula d’Entitats del Tercer Sector Social de Catalunya, vol incorporar al seu equip professional un/a Coordinador/a de projecte per a m4Social, el projecte d’innovació digital en l’àmbit social de la Taula del Tercer Sector.
https://www.tercersector.cat/

Què és l’ m4Social ?
https://m4social.org/
Per accelerar la transformació digital de l’atenció a les persones, contribuint a l’empoderament de la ciutadania i de les entitats socials m4Social, el projecte d’innovació digital en l’àmbit social de la Taula del Tercer Sector, es va crear el 2016 en col·laboració amb l’Ajuntament de Barcelona, la Generalitat de Catalunya i la Fundació Mobile World Capital Barcelona, per impulsar la transformació de la societat mitjançant les noves tecnologies.
A través d’aquest projecte la Taula d’entitats del Tercer Sector Social de Catalunya vol liderar la transformació digital de les entitats del Tercer Sector, així com incidir en la generació d’un ecosistema d’innovació digital en l’àmbit social.
Funcions principals:
 Disseny i execució de l’estratègia de l’àrea d’innovació i digitalització de la Taula
del Tercer Sector.
 Supervisar i executar projectes i estudis per impulsar la Transformació Digital en
les entitats socials.
 Planificar, coordinar i supervisar tot el cicle del projecte SimbiòTIC amb la finalitat
de garantir el correcte desenvolupament del mateix. Coordinar l’equip de persones
tècniques (2) vinculades al projecte.
 Planificar, dirigir i supervisar projectes d’aquesta àrea des de la fase de planificació
fins al lliurament.
 Gestió de partners i comunitats: participació en diferents espais de l’ecosistema
digital català d'àmbit multi-sectorial, amb activitats de dinamització, coordinació,
esdeveniments, etc.
 Representació institucional en l’àmbit de la innovació social digital amb les
principals administracions catalanes. Representació del projecte en espais de
referència d’innovació tecnològica.
 Coordinar la comunicació del projecte amb l’àrea de comunicació digital.
 Redacció de memòries d’activitat i col·laboració en la justificació del projecte.
 Reportar sobre l’evolució dels projectes als diferents òrgans de direcció.
 Dur a terme altres tasques vinculades amb la posició.

Perfil requerit:
 Titulació universitària (llicenciatura, grau, enginyeria).
 Experiència en gestió de projectes de dinamització tecnològica, transformació
digital i/o d’innovació.
 Coneixements en l’àmbit TIC.
Competències necessàries:
 Capacitat d'organització, comunicació (verbal, escrita), creativitat i responsabilitat.
 Coneixement de l’ecosistema de la innovació i les tecnologies a Catalunya.
 Coneixements i experiència en l’àmbit del tercer sector social.
 Coneixement i experiència en l’ús intensiu d’eines TIC: entorn Office, xarxes
socials, grups col·laboratius, eines de gestió de continguts (wordpress, drupal).
 Iniciativa, flexibilitat, capacitat de treball en equip i en l’organització i planificació.
 Castellà i català natius. Anglès nivell alt.
 Identificació amb la missió i els valors de la institució.
Es valorarà:
 Experiència professional anterior en tasques semblants.
 Experiència en l’àmbit de la consultoria tecnològica i/o processos d'innovació
tecnològica.
 Coneixements i experiència en gestió de projectes de dinamització tecnològica,
transformació digital i/o d’innovació.
 Formació addicional en l’àmbit de la innovació i les TIC i/o la gestió de projectes.
 Experiència voluntària o professional al Tercer Sector Social.

Condicions del lloc de treball:
 Tipus de contracte: Indefinit
 Jornada: completa (38,5 hores/setmana). Flexibilitat horària. Disposem d'un
horari flexible per promoure la conciliació de la vida laboral i familiar.
 Treball a distància: opcionals, dos dies a la setmana un cop passat el període
d’integració a l’equip i a les responsabilitats.
 Retribució: 33.400,00 € bruts anuals
 Pla de retribució flexible
 Incorporació: finals de setembre 2023
Interessats/des:
Les persones interessades han de fer arribar un CV actualitzat i una carta de motivació al correu electrònic: taula@tercersector.cat indicant en l’assumpte: PL03-2023_Nom_cognoms

El termini de presentació de currículums finalitza el dia 4 de setembre de 2023

Procés de selecció:
Es contactarà amb les candidatures pre-seleccionades fins al 15 de setembre per acordar entrevistes personals. Les candidates que no hagin rebut cap comunicació per part nostra abans d’aquesta data poden donar per desestimada la seva candidatura.
Entitat
Taula d'Entitats del Tercer Sector Social
Termini
Publicació
24/07/2023
Estat
Oberta
Ubicació
Barcelona
Requeriments de càrrega

Autorització de tractament de dades personals: 

De conformitat amb el que disposa la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de dades personals i garantia dels drets digitals i el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades. 

Autoritzo que les meves dades quedin incorporades a la Base de Dades de la Taula d'entitats del Tercer sector Social de Catalunya, amb la següent Finalitat del tractament:

Permetre que s'envii a les demandes de professionals a les què aplico mitjançant la Plataforma per a Professionals de la Taula d'entitats del Tercer Sector Social de Catalunya. 

En qualsevol moment podré revocar el consentiment prestat, sense que això afecti la licitud del tractament prèvia a la revocació, eliminant el meu usuari i comunicant a dades@tercersector.cat l'eliminació del meu currículum del servidors de la Taula. 

Més informació sobre la nostra política de privacitat de dades