Treballador/a social

Federació ECOM
En coordinació amb l’equip de treball, i donar suport.

• Respondre consultes de persones amb discapacitat i famílies.
• Acompanyar a persones amb discapacitat física i famílies.
• Recerca de recursos.
• Actualització d'informació i Guies.
• Suport en xerrades i formacions.
• Suports a l'àrea d'Educació, Acció Social i Salut.
Es demana:
• Diplomatura / grau en Treball Social.
• Coneixements en el concepte de vida independent i model d’atenció centrada en la persona.
• Experiència en l'àmbit de la discapacitat i entitats del Tercer Sector Social.
• Experiència en elaboració d’informes i sistemes d'avaluació, i seguiment.
• Competències en: treball en equip, atenció centrada en la persona, adaptació als canvis i polivalència, organització i planificació del treball, capacitat analítica i ser una persona resolutiva.

Es valorarà:
• Persona amb discapacitat.
• Coneixement del Tercer Sector Social
• Coneixements en Atenció Centrada en la Persona
• Ampli coneixement de tots els recursos socials, de salut i comunitaris adreçats a les persones amb discapacitat
S’ofereix:
• Incorporació 15 de setembre 2023
• Jornada laboral de 35 hores setmanals distribuïdes de dilluns a divendres, i dues tardes.
• Retribució de 1.387,73€ bruts mensuals (x 14 pagues).
• Lloc de treball: Barcelona
• Temporalitat fins a 31 de desembre 2023.
Entitat
FEDERACIÓ ECOM
Termini
Publicació
4/08/2023
Estat
Oberta
Ubicació
Barcelona (província)
Barcelonès
Titulació mínima requerida
Llicenciatura/grau
Especialitat acadèmica
Grau Treball social
Torns
Matí
Tarda
Jornada
Completa
Nombre de llocs demandats
Entre 1 i 5
Mínim d'experiència professional
Entre 1 i 4 anys
Requeriments de càrrega

Autorització de tractament de dades personals: 

De conformitat amb el que disposa la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de dades personals i garantia dels drets digitals i el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades. 

Autoritzo que les meves dades quedin incorporades a la Base de Dades de la Taula d'entitats del Tercer sector Social de Catalunya, amb la següent Finalitat del tractament:

Permetre que s'envii a les demandes de professionals a les què aplico mitjançant la Plataforma per a Professionals de la Taula d'entitats del Tercer Sector Social de Catalunya. 

En qualsevol moment podré revocar el consentiment prestat, sense que això afecti la licitud del tractament prèvia a la revocació, eliminant el meu usuari i comunicant a dades@tercersector.cat l'eliminació del meu currículum del servidors de la Taula. 

Més informació sobre la nostra política de privacitat de dades