Educador/a pel Centre Obert Infantil al barri del Raval (Barcelona)

Descripció:
El Casal dels Infants busca un/a educador/a pel Centre Obert Infantil al barri del Raval (Barcelona)Condicions:
Horari 30 hores
Sou brut 1.415,02€ bruts mensuals per 12 pagues.
Contractació Indefinida
Altres: Imprescindible disposar del Certificat d’antecedents de delictes sexuals.


Requisits:
Mínim 1 any d’experiència.
Domini de la llengua catalana (equivalent a nivell C)
Experiència en dinamització i coordinació d’activitats socioeducatives amb infància en desavantatge social.
Experiència en el treball d’elements socioeducatius a través dels processos grupals.
FormacióTitulació universitària en Educació Social.
Amb títol de Director/a d’activitats de lleure.
CompetènciesCompetència en la direcció i el lideratge de l’equip contractat, voluntariat i alumnes en pràctiques. Capacitat de dissenyar, planificar, realitzar i avaluar projectes socioeducatius.
Capacitat per elaborar, aplicar i avaluar plans de treball (individual i grupal) en la intervenció socioeducativa acord amb les necessitats detectades.
Capacitat de coordinació i treball en xarxa amb serveis, projectes i recursos tant de l’entitat com del territori.
Dinamisme i autonomia.


Font: https://xarxanet.org/oferta-feina/educadora-pel-centre-obert-infantil-al-barri-del-raval-barcelona-1
Entitat
Casal dels infants
Termini
Publicació
8/08/2023
Estat
Oberta
Ubicació
Barcelona
Requeriments de càrrega

Autorització de tractament de dades personals: 

De conformitat amb el que disposa la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de dades personals i garantia dels drets digitals i el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades. 

Autoritzo que les meves dades quedin incorporades a la Base de Dades de la Taula d'entitats del Tercer sector Social de Catalunya, amb la següent Finalitat del tractament:

Permetre que s'envii a les demandes de professionals a les què aplico mitjançant la Plataforma per a Professionals de la Taula d'entitats del Tercer Sector Social de Catalunya. 

En qualsevol moment podré revocar el consentiment prestat, sense que això afecti la licitud del tractament prèvia a la revocació, eliminant el meu usuari i comunicant a dades@tercersector.cat l'eliminació del meu currículum del servidors de la Taula. 

Més informació sobre la nostra política de privacitat de dades