Assistent Personal

Federació ECOM

Entitat que convoca: Fundació Ecom
Actualment, des del servei d’assistència personal d’ECOM, busquem una persona per treballar com a assistent personal per donar suport i atendre a usuaris amb discapacitat física a Granollers
Funcions i tasques a desenvolupar:
• Funcions de suport (amb consentiment de la persona usuària) en activitats de la vida diària, (higiene, alimentació, atenció personal…), així com la realització de mobilitzacions amb i sense grua.
• Funcions de suport (amb consentiment de la persona usuària) dins les activitats de la llar. - Funcions de suport en activitats d’acompanyaments fora de la llar: formació, feina, mèdics, participació comunitària, gestions personals, etc.
• Funcions de suport (amb consentiment de la persona) en altres activitats que formin part del projecte de vida independent de la persona usuària: viatges, activitats d’oci...

Requeriments:
Formació en qualsevols d’aquests àmbits:
 Atenció a persones en situació de dependència
 Auxiliar d’infermeria
 Infermer/a
 Assistent social – sanitari
Permís de conduir B
Flexibilitat horària
Competències:

- Flexibilitat
- Saber-se situar en un segon pla.
- Disposar d’una bona autoestima i estabilitat emocional.
- Empatia
- Ser respectuós/a
- Ser prudent
- Capacitat de ser actiu però no directiu.
Es valorarà:

 Certificat de discapacitat.
 Experiència treballant amb persones amb discapacitat.
 Coneixements del Tercer Sector.

S’ofereix:

 Incorporació: Setembre
 Jornada laboral: dilluns a dijous 7:40 a 15:20
divendres 7:40 a 14
 Contracte indefinit
 Retribució: 1250-1300€ euros aprox bruts
 Lloc de treball: Granollers
Entitat
FUNDACIÓ ECOM
Termini
Publicació
14/08/2023
Estat
Oberta
Ubicació
Granollers
Titulació mínima requerida
Formació professional
Especialitat acadèmica
Socio Sanitaria
Jornada
Completa
Nombre de llocs demandats
Entre 1 i 5
Requeriments de càrrega

Autorització de tractament de dades personals: 

De conformitat amb el que disposa la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de dades personals i garantia dels drets digitals i el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades. 

Autoritzo que les meves dades quedin incorporades a la Base de Dades de la Taula d'entitats del Tercer sector Social de Catalunya, amb la següent Finalitat del tractament:

Permetre que s'envii a les demandes de professionals a les què aplico mitjançant la Plataforma per a Professionals de la Taula d'entitats del Tercer Sector Social de Catalunya. 

En qualsevol moment podré revocar el consentiment prestat, sense que això afecti la licitud del tractament prèvia a la revocació, eliminant el meu usuari i comunicant a dades@tercersector.cat l'eliminació del meu currículum del servidors de la Taula. 

Més informació sobre la nostra política de privacitat de dades