Tècnic/a de voluntariat

Associació Quilòmetre Zero
Quilòmetre Zero es una organització sense afany de lucre, especialitzada en el disseny i l’execució de projectes de mentoria social i acció social i educatives. L’entitat es referent en l’àmbit de la mentoria social a la província de Tarragona i realitza programes a municipis com Reus, Vila-seca, La Canonja, Valls, Salou i especialment, a Tarragona. Forma part d’entitats com la Coordinadora de Mentoria Social i la Federació Catalana de Voluntariat Social. I té especialment importància la col·laboració que estableix amb universitats com la Universitat Rovira i Virgili i la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) per impulsar la participació de la comunitat universitària en l’àmbit del voluntariat social.

Descripció lloc de treball: Esdevenir la persona referent de voluntariat a l’entitat, gestionant la cerca de persones voluntàries, així com la seva acollida i acompanyament a l’entitat, en coordinació amb l’equip tècnic de cada programa. Relació amb xarxes d’entitats de voluntariat.

Funcions:

Mobilització de voluntariat
• Captació de voluntariat: Disseny i organització de les accions de difusió i mobilització, per a la cerca de voluntariat, tant virtuals com presencials (a centres educatius, entitats, associacions, institucions públiques etc) en coordinació amb l’equip tècnic de cada projecte. Participació en l’automatització del procés de mobilització (crides de voluntariat, sessions informatives, entrevistes, validació de candidats, etc.)
• Inscripció i acollida de les persones interessades a les sessions informatives i gestió de les entrevistes de selecció (que duen a terme professionals de l’equip tècnic).
• Seguiment, gestió i avaluació del voluntariat implicat a l’entitat, així com gestió dels certificats de participació i/o de convalidació de crèdits. Execució, assoliment i registre dels indicadors relacionats amb els projectes en els quals participi.
• Actualització i revisió del pla de voluntariat.

Dinamització del voluntariat

• Desenvolupament i animació de la xarxa de voluntariat: cerca, organització, dinamització i comunicació d’activitats formatives, intercanvi de pràctiques i altres activitats de creació de la comunitat de persones voluntàries de l’entitat.
• Representar l’entitat en espais externs relacionats amb el voluntariat (Universitats, punts locals de voluntariat, FCVS, entre altres) per millorar el nostre procés i compartir bones practiques, així com participació en d’altres activitats i fires realitzades.
• Coordinació amb l’equip de l’entitat i amb altres institucions i organitzades en l’àmbit del voluntariat.
• Prospecció de noves xarxes, entitats i empreses per col·laborar en l’àmbit. Amb especial atenció en l’àmbit del voluntariat corporatiu.Comunicació

• Gestió de la difusió en mitjans de comunicació i xarxes dels projectes de voluntariat de l’entitat.

Requisits mínims:

• Titulació universitària en l’àmbit de les ciències socials i/o educatives o altres relacionades.
• 2 anys d’experiència demostrable en gestió de voluntariat i en activitats d’incidència i sensibilització.
• Coneixement del teixit associatiu i del tercer sector social.
• Coneixement del territori en l’àmbit cultural, social i educatiu.
• Nivell alt oral i escrit del català i del castellà.

Es valorarà:
• Formació especialitzada i/o experiència en l’àmbit del voluntariat, i/o especialment en l’àmbit de la mentoria social.
• Experiència com a persona voluntària.

S’ofereix:

• Jornada 20 h/setmana (amb possibilitat d’ampliació a llarg termini)
• Contracte indefinit
• Lloc de treball a Tarragona
• Flexibilitat horària i adaptabilitat. Possibilitat de teletreball parcial.
• Oferim la possibilitat de formar part d’un equip de treball innovador, participatiu, proper i socialment responsable.
• Salari segons conveni acció social.
Contacte:
• Enviar CV a associacio@quilometrezero.cat amb l’assumpte: Ofertatecnicvoluntariat23.
• Data límit de recepció de currículums: 1 de Setembre de 2023.
Entitat
Associació Quilòmetre Zero
Termini
Publicació
22/08/2023
Estat
Oberta
Tipus de col·laboració
Presencial
Ubicació
Tarragona
Titulació mínima requerida
Llicenciatura/grau
Especialitat acadèmica
Acció comunitària
Educació Social
GRADUAT TREBALL SOCIAL
Grau Pedagogía
Mentoria social
Jornada
Parcial
Nombre de llocs demandats
Entre 1 i 5
Mínim d'experiència professional
Entre 1 i 4 anys
Requeriments de càrrega

Autorització de tractament de dades personals: 

De conformitat amb el que disposa la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de dades personals i garantia dels drets digitals i el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades. 

Autoritzo que les meves dades quedin incorporades a la Base de Dades de la Taula d'entitats del Tercer sector Social de Catalunya, amb la següent Finalitat del tractament:

Permetre que s'envii a les demandes de professionals a les què aplico mitjançant la Plataforma per a Professionals de la Taula d'entitats del Tercer Sector Social de Catalunya. 

En qualsevol moment podré revocar el consentiment prestat, sense que això afecti la licitud del tractament prèvia a la revocació, eliminant el meu usuari i comunicant a dades@tercersector.cat l'eliminació del meu currículum del servidors de la Taula. 

Més informació sobre la nostra política de privacitat de dades