Controller autonòmic Catalunya de gestió

Resumen del trabajo a realizar:
Professional de recolçament a la direcció territorial vinculat a la gestió.
Funciones del trabajo a realizar:
1.- Elaboració de pressupostos de les subvencions (revisió de les despeses de funcionament, requisits de les convocatòries, revisió de RRHH).
2.- Presentació de les convocatòries: ha de conèixer les convocatòries i fer els pressupostos d'aquestes en base als criteris institucionals.
3.- Execució dels projectes: Control de les imputacions, control de l'execució de les despeses, etc.
4.- Revisió de les justificacions abans de la seva presentació.
5.- Supervisió dels requeriments de les administracions.
6.- Supervisió del compliment dels procediments dels programes, compres, RRHH, etc.
7.- Coordinació amb mitjans, sistemes i PRL sobre les necesitats dels centres de treball.
Competencias necesarias:
Formación: Llicenciatura o grau en carreres TÈCNIQUES ECONÒMIQUES o ADE.
Conocimientos: Coneixements de contabilitat
Experiencia: Posició similar durant 3 anys o més
Competencias digitales: • Coneixement molt alt d'EXCELL • Coneixements bàsics de Navision"
Otros requisitos: • Certificat de Delictes de Naturalesa Sexual
• Nivell C de català.
• Disponibilitat per viatjar."
Se valorará: • Coneixement sobre diversitat cultural i interculturalitat.
• Disposar del grau de discapacidad >33%
• La pertinença a la comunidad gitana."
Condiciones laborales:
Contrato: Temporal fins al 31 de desembre. Possibilitats contracte indefinit Gener de 2024
Incorporación: 1 d'octubre de 2023
Duración: Temporal fins al 31 de desembre. Possibilitats contracte indefinit Gener de 2024
Jornada: Complerta
Salario bruto anual • Segons conveni Fundació Secretariado Gitano.
Categoria: Tècnic/a Expert/a C"
Nº de plazas: 1
Plazo abierto hasta: Mínimo 5 días laborables, 20 de setembre de 2023
Mandar CV a: carmen.mendez@gitanos.org
Entitat
Fundación Secretariado Gitano
Termini
Publicació
6/09/2023
Estat
Oberta
Ubicació
Barcelona
Requeriments de càrrega

Autorització de tractament de dades personals: 

De conformitat amb el que disposa la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de dades personals i garantia dels drets digitals i el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades. 

Autoritzo que les meves dades quedin incorporades a la Base de Dades de la Taula d'entitats del Tercer sector Social de Catalunya, amb la següent Finalitat del tractament:

Permetre que s'envii a les demandes de professionals a les què aplico mitjançant la Plataforma per a Professionals de la Taula d'entitats del Tercer Sector Social de Catalunya. 

En qualsevol moment podré revocar el consentiment prestat, sense que això afecti la licitud del tractament prèvia a la revocació, eliminant el meu usuari i comunicant a dades@tercersector.cat l'eliminació del meu currículum del servidors de la Taula. 

Més informació sobre la nostra política de privacitat de dades