Tècnic/a de licitacions per a projectes socials i educatius

Descripció:
La Fundació Pere Tarrés cerca un/a Tècnic/a de Projectes per identificar convocatòries públiques de projectes projectes d'acció social i/o de petita infància a organismes públics o privats, redactar el projecte de licitació i presentar-los per obtenir l'adjudicació del servei.

La posició és temporal per cobrir una baixa maternal

Entre d'altres funcions es responsabilitzarà de:

Identificar i analitzar possibles oportunitats (cercar concursos potencialment interessants)
Elaborar, redactar, investigar, corregir i presentar projectes a concursos públics i fer el seguiment
Assistir a obertura de pliques.
Elaborar projectes marc.
Lideratge i seguiment del procés de licitació i realització de consultes al client
Proposar projectes interessants als Caps i Directors
Cercar noves vies de finançament
Sistematitzar la informació relacionada amb els concursos mitjançant diferents Bases de dades (Excel i CRM)


Condicions:
Què oferim?

Incorporació: immediata
Tipus de contracte: temporal vinculada a una baixa de maternitat (9-10 mesos)
Jornada i horari: de dilluns a dijous entrada entre les 8 i les 9 i sortida entre 17-18h. Divendres de 8-14:30h.
Possibilitat de treball en remot.


Requisits:
Experiència en la redacció i presentació de projectes a concursos públics.
Estudis en Ciències Socials (Sociologia, Polítiques, Pedagogia, Educació Social...)
Nivell de català i castellà nadiu.


Font: https://xarxanet.org/oferta-feina/tecnica-de-licitacions-projectes-socials-i-educatius
Entitat
Fundació Pere Tarrés
Termini
Publicació
7/09/2023
Estat
Oberta
Ubicació
Barcelona
Requeriments de càrrega

Autorització de tractament de dades personals: 

De conformitat amb el que disposa la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de dades personals i garantia dels drets digitals i el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades. 

Autoritzo que les meves dades quedin incorporades a la Base de Dades de la Taula d'entitats del Tercer sector Social de Catalunya, amb la següent Finalitat del tractament:

Permetre que s'envii a les demandes de professionals a les què aplico mitjançant la Plataforma per a Professionals de la Taula d'entitats del Tercer Sector Social de Catalunya. 

En qualsevol moment podré revocar el consentiment prestat, sense que això afecti la licitud del tractament prèvia a la revocació, eliminant el meu usuari i comunicant a dades@tercersector.cat l'eliminació del meu currículum del servidors de la Taula. 

Més informació sobre la nostra política de privacitat de dades