Professor/a de català

Descripció:
Aula Idiomes busca una persona que s’encarregui de la docència de català per aquest nou curs 2023/2024, amb les següents funcions:

Preparació i desenvolupament de classes presencials de català
Coordinació amb l’equip d’administració de la cooperativa
Coordinació amb l'àrea de comunicació
Participació a 2 assemblees generals de la cooperativa
Participació en un màxim de 3 jornades d’autoformació interna


Condicions:
Jornada d’entre 6 i 8 hores lectives setmanals, de tarda, a desenvolupar del 03/10/23 al 30/6/24
Remuneració d’acord amb el salari establert per conveni en el moment de la publicació d’aquesta oferta (415,92 € a 612,00 € bruts al mes segons jornada)
Al salari s’hi inclourà la remuneració suplemental del temps dedicat a la preparació de les classes i el seguiment de l’alumnat, a més de qualsevol altra tasca productiva (traduccions) o reproductiva (reunions) desenvolupada
Lloc de treball: La Comunal, Sants (carrer Riera d’Escuder 38 08028 Barcelona)
Possibilitat de ser sòcia de la cooperativa a partir del segon any


Requisits:
Perfil:

Competències lingüístiques: català nadiu/nivell C2
Competències pedagògiques: experiència en la preparació de classes de llengües, gestió I acompanyament de grups de tots els nivells (inicial-avançat)
Vinculació amb els valors transformadors del projecte
Interès pel món de l’ESS (Economia Social i Solidària) i/o amb altres causes de justícia social i ambiental i/o moviments socials
Es valorarà:

Formació i experiència en traducció
Competències informàtiques amb eines TAO
Coneixements/experiència en alguns dels àmbits reproductius de la gestió cooperativa (comunicació, redacció de projectes i subvencions, gestió econòmica i laboral, cures)


Font: https://xarxanet.org/oferta-feina/professora-de-catala
Entitat
Aula d'Idiomes
Termini
Publicació
8/09/2023
Estat
Oberta
Ubicació
Barcelona
Requeriments de càrrega

Autorització de tractament de dades personals: 

De conformitat amb el que disposa la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de dades personals i garantia dels drets digitals i el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades. 

Autoritzo que les meves dades quedin incorporades a la Base de Dades de la Taula d'entitats del Tercer sector Social de Catalunya, amb la següent Finalitat del tractament:

Permetre que s'envii a les demandes de professionals a les què aplico mitjançant la Plataforma per a Professionals de la Taula d'entitats del Tercer Sector Social de Catalunya. 

En qualsevol moment podré revocar el consentiment prestat, sense que això afecti la licitud del tractament prèvia a la revocació, eliminant el meu usuari i comunicant a dades@tercersector.cat l'eliminació del meu currículum del servidors de la Taula. 

Més informació sobre la nostra política de privacitat de dades