Dinamitzador/a d'espais de participació

Descripció:
La Fundació Ferrer i Guàrdia ha obert un termini per a la presentació de currículums amb l’objectiu de cobrir una plaça de dinamitzador/a d'espais de participació, principalment de consells d'infància i adolescència.

El termini per a presentar candidatura finalitza el dia 18 de setembre de 2023.

Responsabilitats

Conducció i suport en sessions i dinàmiques participatives
Preparació de documents i materials de suport
Elaboració de relatories de les sessions i d'informes de síntesi
Relacions institucionals amb els agents dels projectes (administracions, centres educatius, famílies,...)
Més informació i inscripició de candidatures a: https://www.ferrerguardia.org

Condicions:
Contracte indefinit
Jornada parcial de 20 hores setmanals en horari de tarda
Salari brut de 960 euros mensuals
Lloc de treball a Barcelona i a municipis de l'Àrea Metropolitana de Barcelona
Incorporació el 2 d'octubre


Requisits:
Formació en l'àmbit de les ciències socials o d'educació
Domini de les llengües catalana i castellana
Coneixements d'ofimàtica, d'entorns telemàtics i d'eines de participació digital
Es valorarà

Experiència en tasques similars
Experiència i formació en l'àmbit del lleure educatiu
Coneixement i experiència en l'àmbit associatiu
Capacitat de parlar en públic


Font: https://xarxanet.org/oferta-feina/dinamitzadora-despais-de-participacio
Entitat
Fundació Ferrer i Guàrdia
Termini
Publicació
12/09/2023
Estat
Oberta
Ubicació
Barcelona
Requeriments de càrrega

Autorització de tractament de dades personals: 

De conformitat amb el que disposa la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de dades personals i garantia dels drets digitals i el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades. 

Autoritzo que les meves dades quedin incorporades a la Base de Dades de la Taula d'entitats del Tercer sector Social de Catalunya, amb la següent Finalitat del tractament:

Permetre que s'envii a les demandes de professionals a les què aplico mitjançant la Plataforma per a Professionals de la Taula d'entitats del Tercer Sector Social de Catalunya. 

En qualsevol moment podré revocar el consentiment prestat, sense que això afecti la licitud del tractament prèvia a la revocació, eliminant el meu usuari i comunicant a dades@tercersector.cat l'eliminació del meu currículum del servidors de la Taula. 

Més informació sobre la nostra política de privacitat de dades