Tècnic/a de gestió econòmica

Descripció:
La Fundació Ferrer i Guàrdia ha obert un termini per a la presentació de currículums amb l’objectiu de cobrir una plaça de tècnic/a de gestió amb l’objectiu de reforçar l’àrea de gestió i administració de l’entitat.

El termini per a presentar candidatura finalitza el dia 18 de setembre de 2023.

Funcions

Gestió comptable financera i analítica
Gestió de pagaments i de tresoreria
Seguiment d’oportunitats de finançament
Sol·licitud, seguiment i justificació de subvencions
Preparació d’ofertes de licitacions
Gestió d’auditories econòmiques externes
Suport a la gerència i a altres tasques de l’Àrea de gestió i administració
Més informació i presentació de candidatures a www.ferrerguardia.org

Condicions:
Contracte indefinit
Jornada completa de 37,5 hores setmanals
Lloc de treball a Barcelona, amb possibilitat de teletreball fins a 3 dies setmanals
Flexibilitat horària
Salari brut de 24.000 € anuals
Incorporació durant el mes d’octubre
Equip de treball jove i ambient agradable
Formació contínua


Requisits:
Perfil i competències

Formació universitària de grau o formació professional de grau superior en l’àmbit d’administració i finances
Formació i experiència en comptabilitat financera i analítica
Domini de les llengües catalana i castellana, tant escrit com oral
Coneixements avançats d'ofimàtica i d'entorns de treball telemàtics
Experiència en l’ús de programari de comptabilitat
Experiència en llocs de treball similars
Capacitat organitzativa i resolutiva
Es valorarà

Experiència en la gestió i administració d’entitats sense ànim de lucre
Formació complementària relacionada amb les funcions del lloc de treball
Experiència en l’ús de sistemes de gestió ERP i CRM
Coneixement i experiència en l'àmbit associatiu


Font: https://xarxanet.org/oferta-feina/tecnica-de-gestio-economica
Entitat
Fundació Ferrer i Guàrdia
Termini
Publicació
12/09/2023
Estat
Oberta
Ubicació
Barcelona
Requeriments de càrrega

Autorització de tractament de dades personals: 

De conformitat amb el que disposa la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de dades personals i garantia dels drets digitals i el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades. 

Autoritzo que les meves dades quedin incorporades a la Base de Dades de la Taula d'entitats del Tercer sector Social de Catalunya, amb la següent Finalitat del tractament:

Permetre que s'envii a les demandes de professionals a les què aplico mitjançant la Plataforma per a Professionals de la Taula d'entitats del Tercer Sector Social de Catalunya. 

En qualsevol moment podré revocar el consentiment prestat, sense que això afecti la licitud del tractament prèvia a la revocació, eliminant el meu usuari i comunicant a dades@tercersector.cat l'eliminació del meu currículum del servidors de la Taula. 

Més informació sobre la nostra política de privacitat de dades