Tècnic/a en recerca social aplicada

Descripció:
La Fundació Ferrer i Guàrdia ha obert un termini per a la presentació de currículums amb l’objectiu de cobrir una plaça de tècnic/a en recerca social aplicada de l’Institut d’Anàlisi Social i Polítiques Públiques de la Fundació. Aquesta persona serà encarregada de donar suport ens els estudis en els que treballa la Fundació. El termini per presentar candidatura finalitza el dia 22 de setembre de 2023.

Funcions

Recerca i anàlisi de dades a partir de fonts secundàries i primàries
Cerca i anàlisi d’informació de forma autònoma
Redacció d’informes
Tractament de dades estadístiques
Conducció o suport en dinàmiques participatives i anàlisi dels resultats
Preparació de documents de suport per a presentacions de resultats
Redacció, seguiment i avaluació de projectes i memòries
Més informació i presentació de candidatures a www.ferrerguardia.org

Condicions:
Contracte indefinit
Jornada completa de 37,5 hores setmanals
Lloc de treball a Barcelona, amb la possibilitat de realitzar part de la jornada en modalitat de teletreball
Flexibilitat horària
Salari d'acord amb l'escala salarial de l'entitat i el perfil i experiència prèvia aportada
Incorporació durant la segona quinzena d'octubre
Formació contínua
Equip de treball jove i multidisciplinar, bon ambient laboral, projectes d'innovació social i de recerca


Requisits:
Perfil i competències

Titulació: Grau o llicenciatura en Sociologia o en Ciències Polítiques i de l’Administració.
Nivell superior de català i castellà
Coneixements alts en ofimàtica i entorns telemàtics
Coneixements en metodologies i tècniques quantitatives i qualitatives
Coneixements en metodologies i eines de participació i participació digital
Capacitat alta de treball en equip i d’autonomia personal
Es valorarà

Coneixements teòrics i/o pràctics en polítiques educatives, de participació, de joventut, i/o d’altres de les polítiques públiques vinculades als àmbits de treball de la Fundació
Experiència en mètodes i tècniques d’investigació quantitativa i qualitativa
Experiència de treball en l’administració pública, consultoria en política pública o recerca
Experiència i habilitat en la gestió integral d’un projecte (disseny, gestió del treball de camp, anàlisi de dades, presentació de resultats i redacció d’informe)
Capacitat de comunicació (oral i escrita
Formació i/o experiència en polítiques de gènere
Coneixements de llengua anglesa
Carnet de conduir
Coneixement i experiència en l’àmbit associatiu


Font: https://xarxanet.org/oferta-feina/tecnica-en-recerca-social-aplicada
Entitat
Fundació Ferrer i Guàrdia
Termini
Publicació
12/09/2023
Estat
Oberta
Ubicació
Barcelona
Requeriments de càrrega

Autorització de tractament de dades personals: 

De conformitat amb el que disposa la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de dades personals i garantia dels drets digitals i el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades. 

Autoritzo que les meves dades quedin incorporades a la Base de Dades de la Taula d'entitats del Tercer sector Social de Catalunya, amb la següent Finalitat del tractament:

Permetre que s'envii a les demandes de professionals a les què aplico mitjançant la Plataforma per a Professionals de la Taula d'entitats del Tercer Sector Social de Catalunya. 

En qualsevol moment podré revocar el consentiment prestat, sense que això afecti la licitud del tractament prèvia a la revocació, eliminant el meu usuari i comunicant a dades@tercersector.cat l'eliminació del meu currículum del servidors de la Taula. 

Més informació sobre la nostra política de privacitat de dades