Formador/a llengua castellana

Descripció:
A VINCLE – Associació per la Recerca i l’Acció Social estem cercant un/a formador/a dels mòduls A1 i A2 de llengua castellana a Cerdanyola del Vallès.

Tasques i funcions

Dissenyar i conduir les formacions A1 i A2 de castellà d’acord al Departament d’Ensenyament (castellà).
Dur a terme un seguiment diari de l’assistència dels alumnes.
Realitzar un seguiment i una atenció individualitzada amb cada alumne, adaptant així els continguts i els objectius a assolir.
Coordinar-se amb la tècnica referent del Servei de Primera Acollida de l’Ajuntament.
Registrar les sessions d’acord a la documentació facilitada


Condicions:
Jornada: 11,25 hores setmanals (9h de classe i 2,15h de preparació)
Horari: del 13 de setembre al 18 d'octubre, dilluns, dimecres i dijous de 17h a 20h
Ubicació: Cerdanyola del Vallès
Salari: Segons el conveni d’Acció Social, categoria de diplomat
Enviar CV's a candidatures@vincle.org indicant a l’assumpte del correu-e “Procés de Selecció-31-2023”.

Requisits:
Requeriments i Competències

C2 de llengua castellana (Imprescindible, caldrà acreditació oficial)* o Grau en Filologia Hispànica o doble Grau d'Estudis de Català i Espanyol
Experiència mínima d’1 any en el mateix servei o similar (Imprescindible)


Telèfon:
932687939

Font: https://xarxanet.org/oferta-feina/formadora-llengua-castellana
Entitat
VINCLE - Associació per la Recerca i l'Acció Social
Termini
Publicació
12/09/2023
Estat
Oberta
Ubicació
Cerdanyola del Vallès
Requeriments de càrrega

Autorització de tractament de dades personals: 

De conformitat amb el que disposa la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de dades personals i garantia dels drets digitals i el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades. 

Autoritzo que les meves dades quedin incorporades a la Base de Dades de la Taula d'entitats del Tercer sector Social de Catalunya, amb la següent Finalitat del tractament:

Permetre que s'envii a les demandes de professionals a les què aplico mitjançant la Plataforma per a Professionals de la Taula d'entitats del Tercer Sector Social de Catalunya. 

En qualsevol moment podré revocar el consentiment prestat, sense que això afecti la licitud del tractament prèvia a la revocació, eliminant el meu usuari i comunicant a dades@tercersector.cat l'eliminació del meu currículum del servidors de la Taula. 

Més informació sobre la nostra política de privacitat de dades