EDUCADOR/ES SOCIALS (SUPLÈNCIES), VILABLAREIX

EDUVIC, SCCL
Per propera opertura de centre de menors no acompanyats en la població de Vilablareix , estem en procès de selecció d'Educadors/es Socials.
Caldrà la diplomatura en Educació Social o estar habilitat/da per qualsevol col.legi d'educadors socials del territori espanyol. Així com tenir formació especialitzada amb l'àrea de treball d'atenció residencial de menors en desemparament i coneixements dels paquests d'ofimàtica windows office: word, excel, power point, outlook...
Es valoraran idiomes: àrab, francés, etc...
L'experiència mínima requerida és de dos anys d'experiència en el camp de l'educació social i preferentment de l'atenció residencial.
Les persones interessades poden enviar la seva candidatura a : may.bes@eduvic.coop
Publicació
3/04/2020
Estat
Oberta
Tipus de col·laboració
Presencial
Ubicació
Vilablareix
Titulació mínima requerida
Llicenciatura/grau
Especialitat acadèmica
Educació Social
Requeriments de càrrega

Autorització de tractament de dades personals: 

De conformitat amb el que disposa la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de dades personals i garantia dels drets digitals i el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades. 

Autoritzo que les meves dades quedin incorporades a la Base de Dades de la Taula d'entitats del Tercer sector Social de Catalunya, amb la següent Finalitat del tractament:

Permetre que s'envii a les demandes de professionals a les què aplico mitjançant la Plataforma per a Professionals de la Taula d'entitats del Tercer Sector Social de Catalunya. 

En qualsevol moment podré revocar el consentiment prestat, sense que això afecti la licitud del tractament prèvia a la revocació, eliminant el meu usuari i comunicant a dades@tercersector.cat l'eliminació del meu currículum del servidors de la Taula. 

Més informació sobre la nostra política de privacitat de dades