Atenció directa - Servei d'Habitatge

Fundació Privada Vallès Oriental
Personal d’atenció directa per treballar a les llars-residència que donen servei a persones adultes amb discapacitat intel·lectual amb diferents necessitats de suport.

Formació requerida: CFGS Integració Social, Grau Educació Social, CFGM APSD.

Torns de 12h, dia o nit.

Cal carnet de conduir i vehicle propi.

Competències: Treball en equip, responsabilitat, compromís, resolució de conflictes, contenció emocional, coherència professional i visió global.

Necessitat actual per cobertura de baixes i reforços temporals, amb possibilitat de continuïtat més endavant.
Publicació
8/04/2020
Estat
Oberta
Tipus de col·laboració
Presencial
Ubicació
Granollers
Santa Eulàlia de Ronçana
Titulació mínima requerida
Formació professional
Especialitat acadèmica
Educador social i Integrador social
Torns
Matí
Nit
Tarda
Jornada
Parcial
Nombre de llocs demandats
Entre 1 i 5
Mínim d'experiència professional
Entre 1 i 4 anys
Requeriments de càrrega

Autorització de tractament de dades personals: 

De conformitat amb el que disposa la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de dades personals i garantia dels drets digitals i el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades. 

Autoritzo que les meves dades quedin incorporades a la Base de Dades de la Taula d'entitats del Tercer sector Social de Catalunya, amb la següent Finalitat del tractament:

Permetre que s'envii a les demandes de professionals a les què aplico mitjançant la Plataforma per a Professionals de la Taula d'entitats del Tercer Sector Social de Catalunya. 

En qualsevol moment podré revocar el consentiment prestat, sense que això afecti la licitud del tractament prèvia a la revocació, eliminant el meu usuari i comunicant a dades@tercersector.cat l'eliminació del meu currículum del servidors de la Taula. 

Més informació sobre la nostra política de privacitat de dades