Cuiner/a llars discapacitat intel.lectual

Fundació Privada Vallès Oriental
Necessitem cuiner/a de dilluns a dissabte per cobrir baixa mèdica.

Imprescindible formació en Manipulació d'aliments i/o Seguretat alimentària.

Es valorarà experiència en preparació de menjars per a col·lectivitats (menjadors escolars, residències, etc).

Dilluns a divendres de 11:30 a 13:30 i de 18:30 a 20:30 + Dissabtes de 9:00 a 15:00.

Professional responsable i compromès/a amb les persones.
Publicació
8/04/2020
Estat
Oberta
Tipus de col·laboració
Presencial
Ubicació
Granollers
Santa Eulàlia de Ronçana
Especialitat acadèmica
Altres
Jornada
Parcial
Nombre de llocs demandats
Entre 1 i 5
Mínim d'experiència professional
Entre 1 i 4 anys
Requeriments de càrrega

Autorització de tractament de dades personals: 

De conformitat amb el que disposa la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de dades personals i garantia dels drets digitals i el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades. 

Autoritzo que les meves dades quedin incorporades a la Base de Dades de la Taula d'entitats del Tercer sector Social de Catalunya, amb la següent Finalitat del tractament:

Permetre que s'envii a les demandes de professionals a les què aplico mitjançant la Plataforma per a Professionals de la Taula d'entitats del Tercer Sector Social de Catalunya. 

En qualsevol moment podré revocar el consentiment prestat, sense que això afecti la licitud del tractament prèvia a la revocació, eliminant el meu usuari i comunicant a dades@tercersector.cat l'eliminació del meu currículum del servidors de la Taula. 

Més informació sobre la nostra política de privacitat de dades