Monitors/es de casals d'estiu a Masquefa amb anglès

Fundació Pere Tarrés
Des de la Fundació Pere Tarrés cerquem monitors/es de lleure per casals d'estiu en anglès de diferents centres situats a Masquefa (província de Barcelona).

Les funcions de l'equip seran:
-Definició conjuntament amb l'equip dels objectius educatius.
-Programació de les activitats.
-Dinamització i seguiment del grup d'infants.
-Vetllar per la seguretat dels infants.
-Avaluació de les activitats.

Cerquem monitors/es amb titulació i experiència en el lleure i bon nivell d'anglès (es requereix titulació oficial).
Els casals es realitzaran del 22/06 al 24/07 en horari de dilluns a divendres de 9.00h a 13.30h.
Publicació
28/04/2020
Estat
Oberta
Ubicació
Masquefa
Especialitat acadèmica
Monitora de lleure
Torns
Matí
Jornada
Parcial
Nombre de llocs demandats
Entre 1 i 5
Mínim d'experiència professional
Entre 1 i 4 anys
Requeriments de càrrega

Autorització de tractament de dades personals: 

De conformitat amb el que disposa la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de dades personals i garantia dels drets digitals i el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades. 

Autoritzo que les meves dades quedin incorporades a la Base de Dades de la Taula d'entitats del Tercer sector Social de Catalunya, amb la següent Finalitat del tractament:

Permetre que s'envii a les demandes de professionals a les què aplico mitjançant la Plataforma per a Professionals de la Taula d'entitats del Tercer Sector Social de Catalunya. 

En qualsevol moment podré revocar el consentiment prestat, sense que això afecti la licitud del tractament prèvia a la revocació, eliminant el meu usuari i comunicant a dades@tercersector.cat l'eliminació del meu currículum del servidors de la Taula. 

Més informació sobre la nostra política de privacitat de dades