Auxiliar de Geriatría

ABD
ABD som una ONG compromesa amb les persones i amb l'objectiu d'erradir les desigualtats. Per això, en la nostra missió d'atenció a tots el col·lectius, volem donar especial visibilitat al col·lectiu de Persones Dependents que tan malament ho estan passant ara.
Necessitem incorporar tant al nostre servei SAD (Servei atenció Domiciliaria) com a Residències de la ciutat perfils de cuidadors/es per atendre els nostres usuaris.
Enviar CV a curriculum@abd-ong.org amb Assumpte: CV Taula.
Gràcies a tots, ho podrem parar!
Publicació
30/04/2020
Estat
Oberta
Tipus de col·laboració
Indiferent
Ubicació
Barcelona (província)
Sant Joan Despí
Sant Vicenç dels Horts
Especialitat acadèmica
Altres
Atencio sociosanitària a persones depenents en institucions socials
Grau Mitjà d'Atenció a Persones en Situació de Dependència
Nombre de llocs demandats
Entre 10 i 15
Requeriments de càrrega

Autorització de tractament de dades personals: 

De conformitat amb el que disposa la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de dades personals i garantia dels drets digitals i el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades. 

Autoritzo que les meves dades quedin incorporades a la Base de Dades de la Taula d'entitats del Tercer sector Social de Catalunya, amb la següent Finalitat del tractament:

Permetre que s'envii a les demandes de professionals a les què aplico mitjançant la Plataforma per a Professionals de la Taula d'entitats del Tercer Sector Social de Catalunya. 

En qualsevol moment podré revocar el consentiment prestat, sense que això afecti la licitud del tractament prèvia a la revocació, eliminant el meu usuari i comunicant a dades@tercersector.cat l'eliminació del meu currículum del servidors de la Taula. 

Més informació sobre la nostra política de privacitat de dades