Coordinador/a de projectes pedagògics (Tarragona)

Fundació Pere Tarrés
Des de la Fundació Pere Tarrés cerquem un/a Coordinador/a de projectes pedagògics per gestionar diversos projectes d'intervenció educativa (acció social i lleure) a la provínica de Tarragona.És una posició tempral a mitja jornada, per cobrir una reducció de jornada. Oferim contracte a 18,75 h/setmanals, horari a pactar (tot i que es precisa certa flexibilitat per poder donar servei als diferents projectes).

Tasques principals:

Elaborar, revisar i fer el seguiment dels projectes educatius.
Cercar i facilitar els recursos educatius necessaris per cada projecte.
Revisar i concretar el projecte amb el client.
Redactar l'informe final del projecte i fer-ne la valoració.
Avaluar i proporcionar formació continuada a l'equip educatiu.
Visites als centres, reunions amb tènics/ques, reunions de pares, etc.
Gestió administrativa de l'equip d'intervenció

Requisits
- Experiència prèvia de 2 anys en coordinació i gestió de projectes.
- Experiència en projectes socials o educatius.
- Formació universitària relacionada amb l'àmbit de l'educació i/o social.
- Valorable títol de director/a de lleure.
- Nivell alt de català i castellà.
- Carnet de conduir.
- Disposar del Certificat Negatiu de Delictes Sexuals.
Publicació
1/10/2020
Estat
Oberta
Tipus de col·laboració
Presencial
Ubicació
Tarragona
Titulació mínima requerida
Llicenciatura/grau
Especialitat acadèmica
Educació Social
Grau en Psicologia
Grau Pedagogía
Jornada
Parcial
Nombre de llocs demandats
Entre 1 i 5
Mínim d'experiència professional
Entre 1 i 4 anys
Requeriments de càrrega

Autorització de tractament de dades personals: 

De conformitat amb el que disposa la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de dades personals i garantia dels drets digitals i el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades. 

Autoritzo que les meves dades quedin incorporades a la Base de Dades de la Taula d'entitats del Tercer sector Social de Catalunya, amb la següent Finalitat del tractament:

Permetre que s'envii a les demandes de professionals a les què aplico mitjançant la Plataforma per a Professionals de la Taula d'entitats del Tercer Sector Social de Catalunya. 

En qualsevol moment podré revocar el consentiment prestat, sense que això afecti la licitud del tractament prèvia a la revocació, eliminant el meu usuari i comunicant a dades@tercersector.cat l'eliminació del meu currículum del servidors de la Taula. 

Més informació sobre la nostra política de privacitat de dades