Tècnic/a de projectes

Fundació Pere Tarrés
La Fundació Pere Tarrés cerca un/a Tècnic/a de projectes per donar suport a la nostra oficina tècnica. S'ofereix un contracte de substituciò maternal (aprox. 5 mesos) a joranda complerta de dilluns a divendres.

Funcions principals:
-Recerca de concursos vinculats al camp educatiu, social i de lleure (infància, joves, nouvinguts, dones, gent gran, famílies, etc.)
-Preparació, investigació, redacció, correcció i seguiment de projectes.
-Contacte amb el client intern.
-Innovació i recerca respecte a les diferents metodologies de treball.

Oferim:
-Contracte substitució maternal.
-Jornada complerta (37,5h)
-Salari segons conveni.

Data d'inici: Immediata
Publicació
6/10/2020
Estat
Oberta
Tipus de col·laboració
Presencial
Ubicació
Barcelona (província)
Titulació mínima requerida
Llicenciatura/grau
Jornada
Completa
Nombre de llocs demandats
Entre 1 i 5
Mínim d'experiència professional
Entre 1 i 4 anys
Requeriments de càrrega

Autorització de tractament de dades personals: 

De conformitat amb el que disposa la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de dades personals i garantia dels drets digitals i el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades. 

Autoritzo que les meves dades quedin incorporades a la Base de Dades de la Taula d'entitats del Tercer sector Social de Catalunya, amb la següent Finalitat del tractament:

Permetre que s'envii a les demandes de professionals a les què aplico mitjançant la Plataforma per a Professionals de la Taula d'entitats del Tercer Sector Social de Catalunya. 

En qualsevol moment podré revocar el consentiment prestat, sense que això afecti la licitud del tractament prèvia a la revocació, eliminant el meu usuari i comunicant a dades@tercersector.cat l'eliminació del meu currículum del servidors de la Taula. 

Més informació sobre la nostra política de privacitat de dades