Tècnic/a de participació i generació del coneixement

La Taula d’Entitats del Tercer Sector Social de Catalunya necessita contractar una
persona com a tècnic/a de participació i generació del coneixement.
Funcions:
 Suport a l’àrea d’incidència política de la Taula.
 Planificació i coordinació de sessions de treball.
 Anàlisi de la legislació en polítiques socials
 Coordinació tècnica de grups de treball de la Taula.
 Participació en l’elaboració d’anàlisi i documents en temes relacionats amb
les àrees d’incidència de la Taula, especialment aquells relacionats amb els
serveis socials especialitzats (infància, persones amb discapacitat,
dependència, etc.)
 Participació en campanyes i projectes d’incidència en els que està implicada
l’organització, en coordinació amb altres àrees o organitzacions.
 Cerca i gestió del coneixement intern i extern.
Perfil requerit:
 Imprescindible llicenciatura o Grau en Dret.
 Coneixement de la legislació en polítiques socials.
 Coneixement i experiència en el tercer sector social.
 Coneixement de les institucions públiques.
 Capacitat i experiència en redacció d’informes i dictàmens.
 Experiència en tasques d’incidència política.
 Coneixement en tècniques d’investigació social.
 Coneixement d’eines de treball col·laboratives i plataformes virtuals.
Es valorarà:
 Coneixement de la legislació sobre tercer sector i economia social
 Capacitat de coordinació de grups de treball.
 Capacitat de generar consens.
 Capacitat de treball en equip i flexibilitat organitzativa.
 Capacitat de treball sota pressió.
 Capacitat d’iniciativa, d’organització i autonomia personal.
 Idiomes: català, castellà i anglès.
 Ús de les TIC.
Tipus de contracte: temporal fins desembre 2021, amb possibilitat d’indefinit
Retribució: Segons escala salarial de l’entitat
Període del contracte: a partir de febrer de 2021
Tipus de jornada: jornada completa de 38 hores (matí i tarda)
El termini de presentació de currículums finalitza el dia 22 de gener de 2021. Cal fer
arribar un CV i una carta de motivació, en un únic document adjunt, al correu
electrònic: taula@tercersector.cat indicant en l’assumpte: PL01_2021_Nom
cognoms.
Publicació
8/01/2021
Estat
Oberta
Ubicació
Barcelona
Titulació mínima requerida
Llicenciatura/grau
Especialitat acadèmica
Llicenciada en Dret
Torns
Matí
Tarda
Jornada
Completa
Nombre de llocs demandats
Entre 1 i 5
Mínim d'experiència professional
Cap
Requeriments de càrrega

Autorització de tractament de dades personals: 

De conformitat amb el que disposa la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de dades personals i garantia dels drets digitals i el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades. 

Autoritzo que les meves dades quedin incorporades a la Base de Dades de la Taula d'entitats del Tercer sector Social de Catalunya, amb la següent Finalitat del tractament:

Permetre que s'envii a les demandes de professionals a les què aplico mitjançant la Plataforma per a Professionals de la Taula d'entitats del Tercer Sector Social de Catalunya. 

En qualsevol moment podré revocar el consentiment prestat, sense que això afecti la licitud del tractament prèvia a la revocació, eliminant el meu usuari i comunicant a dades@tercersector.cat l'eliminació del meu currículum del servidors de la Taula. 

Més informació sobre la nostra política de privacitat de dades