Tècnic/a de gestió per programes de donacions i entrega social

Fundació Formació i Treball
1. DESCRIPCIÓ DEL LLOC

La Fundació Formació i Treball precisa incorporar un/a:
TÈCNIC/A DE GESTIÓ PER PROGRAMES DE DONACIONS I ENTREGA SOCIAL

La persona tècnica de gestió realitza tasques orientades al correcte funcionament del sistema de donacions i entrega social. La seva actuació comporta tasques d’atenció al client de la cartera de donants, gestió de les sol·licituds rebudes i captació de noves col·laboracions en l’àmbit de les donacions i l’entrega social, així com accions de control i registre, d’anàlisi per tal d’afavorir la transparència i traçabilitat de l’activitat, i l’elaboració d’informes i certificats.

Altres funcions a realitzar, en coordinació amb la Cap d’Unitat de Donacions i Entrega Social:
- Fidelització de cartera de donants a partir d’un pla d’actuació.
- Desenvolupament d’activitats comercials (Networking, linkbuilding, etc.)
- Anàlisi i gestió de la informació: Anàlisi de sectors, empreses, interessos en matèria d’RSC i ODS, etc.
- Obertura d’aliances en sectors emergents.
- Impuls de campanyes publicitàries de captació alineades amb objectius Agenda 2030.
- Reunions de coordinació amb el/la Cap d’Unitat per al seguiment metodològic i tècnic de l’execució, resolució d’incidències i seguiment general del projecte.

Treballa en coordinació amb les àrees de Supply Chain Management, Forma part de l’equip de Donacions i Entrega Social i sota la responsabilitat directa del/la Cap d’Unitat.

2. REQUERIMENTS DEL LLOC

Titulació: Diplomatura/Llicenciatura en l’àmbit de les Ciències Socials o Ciències Econòmiques
Experiència mínima: Experiència mínima de 2 anys realitzant tasques de prospecció d’empreses.
Formació complementària: Excel·lent nivell de redacció i coneixements avançats de paquet MSO.

Competències transversals:
- Habilitats de comunicació i negociació.
- Gestió del detall i fiabilitat tècnica.
- Organització i planificació del propi treball.
- Treball en equip.
- Capacitat d’adaptació a entorns canviants i gestió de l’estrès.
- Orientació a resultats.

3. CONDICIONS DEL LLOC

Tipus de contracte: Temporal
Jornada: 40h
Horari: Dilluns a Divendres de 9:00h a 15:00h
Retribució salarial: 15.000€ / bruts anuals per 12 pagues (equivalent a 20.000€ bruts anuals per 40h/s).
Incorporació: Immediata

4. PROCÉS DE SELECCIÓ

Les persones interessades han d’enviar el seu currículum a: agonzalez@formacioitreball.org
Abans del 26/02/21 indicant com a referència “Tècnic/a de gestió”
Publicació
18/02/2021
Estat
Oberta
Tipus de col·laboració
Presencial
Ubicació
Sant Adrià de Besòs
Titulació mínima requerida
Llicenciatura/grau
Especialitat acadèmica
Administrativa
Economista
Serveis socials
Torns
Matí
Jornada
Parcial
Nombre de llocs demandats
Entre 1 i 5
Mínim d'experiència professional
Entre 1 i 4 anys
Requeriments de càrrega

Autorització de tractament de dades personals: 

De conformitat amb el que disposa la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de dades personals i garantia dels drets digitals i el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades. 

Autoritzo que les meves dades quedin incorporades a la Base de Dades de la Taula d'entitats del Tercer sector Social de Catalunya, amb la següent Finalitat del tractament:

Permetre que s'envii a les demandes de professionals a les què aplico mitjançant la Plataforma per a Professionals de la Taula d'entitats del Tercer Sector Social de Catalunya. 

En qualsevol moment podré revocar el consentiment prestat, sense que això afecti la licitud del tractament prèvia a la revocació, eliminant el meu usuari i comunicant a dades@tercersector.cat l'eliminació del meu currículum del servidors de la Taula. 

Més informació sobre la nostra política de privacitat de dades