Tècnic/a de la FCVS – Girona (a l’oficina de Girona)

La FCVS obre una oferta laboral per exercir les funcions de tècnic/a de Girona a la nostra oficina de la ciutat de Girona. La Federació Catalana del Voluntariat Social -FCVS- és la plataforma de referència del voluntariat social a Catalunya des de l’any 1989, aplega prop de 340 entitats amb les quals impulsa recursos i serveis per afavorir l’acció voluntària. Aquesta tasca, feta conjuntament amb totes elles, impacta sobre un total de 80.000 persones voluntàries.

La FCVS obre una oferta laboral per exercir les funcions de tècnic/a de la nostra seu a Girona. Aquesta plaça, amb el recolzament de la tasca exercida per la persona coordinadora territorial, que fa funcions ‘polítiques’ en el territori, i amb el suport tècnic de Serveis Generals de la FCVS, té com a missió posicionar la FCVS com a referent del voluntariat social en el territori, gestionant-hi serveis i projectes a favor de les seves entitats federades.

Cerquem una persona molt organitzada, dinàmica, amb capacitat de motivació i de lideratge per a constituir un equip de persones voluntàries de suport a la seva tasca. Alhora també capaç de treballar sota la coordinació de la direcció de la FCVS i la resta de companys/es d’equip. Facilitat per l’adaptació i reformulació de projectes al context on s’implementa.

• Titulació Universitària
• Català i Castellà parlat i escrit correctament
• Domini de xarxes informàtiques i office 365
• Coneixement del teixit associatiu del territori i de l’administració pública local
• Experiència en la gestió del voluntariat
• Experiència en la realització de projectes en totes les seves fases : sol·licituds, implementació, reformulacions, seguiment, avaluació i justificació.
• Amb coneixements sobre l’economia social i la responsabilitat social, en el marc de les bones pràctiques entre el món social i empresarial del territori.


• Elaboració, seguiment i avaluació de programes d’àmbit local o provincial
• Constituir equip de Voluntaris per donar suport a la tasca tècnica i per coherència amb la nostra missió estatutària.
• Fomentar la relació i el treball en xarxa de la FCVS i les seves entitats al territori amb el món empresarial, la universitat i d’altres agents d’interès.
• Diagnosticar necessitats i escoltar demandes
• Captació de fons i recursos públics, propis i privats per a l’auto sosteniment de la FCVS al territori.
• Organització de jornades formatives i actes de reconeixement del voluntariat
• Negociacions i tancament de convenis amb l’administració pública local per projectes d’impuls i reconeixement del voluntariat.
• Organització i gestió de cursos de l’escola de formació de la FCVS al territori

-Dinamit

Jornada laboral de 20 h setmanals
Contracte de 6 mesos renovable
Remuneració segons escala salarial de l’entitat
Gestió de RRHH compromesa i orientada a la conciliació laboral i familiar

Contacte: enviar cv a direccio@voluntaris.cat.Publicació
3/05/2021
Estat
Oberta
Ubicació
Girona
Titulació mínima requerida
Llicenciatura/grau
Jornada
Parcial
Nombre de llocs demandats
Entre 1 i 5
Requeriments de càrrega

Autorització de tractament de dades personals: 

De conformitat amb el que disposa la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de dades personals i garantia dels drets digitals i el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades. 

Autoritzo que les meves dades quedin incorporades a la Base de Dades de la Taula d'entitats del Tercer sector Social de Catalunya, amb la següent Finalitat del tractament:

Permetre que s'envii a les demandes de professionals a les què aplico mitjançant la Plataforma per a Professionals de la Taula d'entitats del Tercer Sector Social de Catalunya. 

En qualsevol moment podré revocar el consentiment prestat, sense que això afecti la licitud del tractament prèvia a la revocació, eliminant el meu usuari i comunicant a dades@tercersector.cat l'eliminació del meu currículum del servidors de la Taula. 

Més informació sobre la nostra política de privacitat de dades