Coordinador/a de Secretaria i Suport als Agrupaments a la Oficina de Serveis Generals

Minyons Escoltes i Guies de Catalunya

Integrada a l’equip de coordinació de l’Oficina de Serveis Generals a Valldoreix, s’ofereix plaça de Coordinador/a Secretaria amb motiu de substitució per baixa maternal (previsió de contracte ’1 any) responsabilitzant-se dels Serveis de Secretaria i Suport als Agrupaments i Informàtica (equip total de 6 persones). Assumint les següents funcions:
1. Assessorament en la Interpretació:
- Normatives i reglaments interns de l’entitat
- Reglament de Protecció de Dades
- Normativa específica del lleure
- Suport en la redacció i negociació de convenis de locals dels agrupaments
2. Gestió d’afiliats: creació i control dels processos d’inscripcions, actualització de les dades, etc.
3. Suport als agrupaments en les relacions amb les institucions
4. Tasques de logística d’esdeveniment:
- Preparació logística dels Espais Generals
- Preparació logística de l’Assemblea General Ordinària i coordinació de l’equip de tècnics que l’organitzen. És un esdeveniment que implica vora el miler
de persones.
5. Gestió de les assegurances de l’associació:
- Acompanyament dels agrupaments en la gestió de les assegurances
- Planificació de les assegurances contractades.
- Seguiment dels sinistres.
6. Responsable del manteniment de l’arxiu de l’entitat
7. Manteniment de la seu
- Responsable del funcionament de la seu i la recepció
- Coordinació de les tasques de manteniment de la seu
8. Suport en la gestió de crisis i seguiment dels casos

Requeriments:
* Capacitat d’iniciativa, persona proactiva i resolutiva, amb organització i autonomia personal
* Capacitat de treball en equip i d’adaptació als ritmes flexibles dels equips voluntaris.
* Capacitat d’interlocució amb administracions, agents socials i educatius
* Habilitat de síntesi i redacció de documents
* Habilitats socials i personals, persona amb capacitat d’adaptació, d’aprenentatge i treball en equip
* Domini d’eines ofimàtiques a un nivell alt: processadors de textos, fulls de càlcul, presentació de diapositives, correu electrònic, bases de dades...
* Domini del català (nivell C) i castellà, parlat i escrit
* Certificat negatiu de Delictes de Naturalesa Sexual (obligatori)

Perfil orientatiu:
 Titulació de grau mitjà o superior
 Flexibilitat
 Persona amb experiència en la gestió d’equips
 Persona coneixedora de l’àmbit educatiu de MEG o l’associacionisme i motivada per les finalitats de l’associació
 Experiència en l’organització de grans esdeveniments presencials i/o virtuals, ja sigui en l’àmbit laboral o voluntari
 Disponibilitat de desplaçar-se en cotxe

Condicions laborals:
La posició permet agafar experiència i desenvolupar-se professionalment en un ambient dinàmic i jove. L’entorn de treball és una masia de Valldoreix en una entitat socialment compromesa i que vetlla per la conciliació laboral.
 Categoria laboral: coordinador/a
 Contracte laboral a càrrec de MEG
 Contracte inicial temporal i posteriorment de substitució baixa maternitat (previsió de substitució completa d’1 any)
 Retribució segons escala de MEG
 Jornada laboral entre 32 i 37,5h hores setmanals
 Lloc de treball: Oficina de Serveis Generals Rambla Mn Jacint Verdaguer 10, 08197, Valldoreix
 Incorporació immediata

Procés de selecció
En cas d’interès envia la teva candidatura a capexecutiva@escoltesiguies.cat amb una presentació i el teu currículum.
Les entrevistes es faran via Meet i, si s’escau, també es faran presencials a la Seu (Rambla Mn Jacint Verdaguer 10, 08197, Valldoreix).
Data límit per enviar CV 19 de maig 2021
Publicació
6/05/2021
Estat
Oberta
Tipus de col·laboració
Presencial
Ubicació
Sant Cugat del Vallès
Titulació mínima requerida
Llicenciatura/grau
Nombre de llocs demandats
Entre 1 i 5
Mínim d'experiència professional
Entre 1 i 4 anys
Requeriments de càrrega

Autorització de tractament de dades personals: 

De conformitat amb el que disposa la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de dades personals i garantia dels drets digitals i el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades. 

Autoritzo que les meves dades quedin incorporades a la Base de Dades de la Taula d'entitats del Tercer sector Social de Catalunya, amb la següent Finalitat del tractament:

Permetre que s'envii a les demandes de professionals a les què aplico mitjançant la Plataforma per a Professionals de la Taula d'entitats del Tercer Sector Social de Catalunya. 

En qualsevol moment podré revocar el consentiment prestat, sense que això afecti la licitud del tractament prèvia a la revocació, eliminant el meu usuari i comunicant a dades@tercersector.cat l'eliminació del meu currículum del servidors de la Taula. 

Més informació sobre la nostra política de privacitat de dades