Responsable de pintura

La Calaixera, centre especial de treball de l'Associació Arep per la Salut Mental
Responsable pintura

Busquem una persona per liderar la línia d’activitat de pintura professional a un centre especial de treball (CET), que actualment té un equip de 5 pintors.
Aquesta persona reporta a la coordinadora del CET i treballa en estreta col·laboració amb la resta de l’equip tècnic.

Resum de tasques i funcions
• gestió de l’equip de pintura
• planificació de l’activitat
• prospecció comercial
• elaboració pressupostos
• compres
• pintar

Qui estem buscant
Professional amb experiència gestió de persones, preferiblement de l’entorn social, amb interès per la pintura, el bricolatge i les reformes, motivat/da amb la idea de treballar en un projecte que promou la inclusió professional i personal de persones amb alt risc d’exclusió social.
Que comparteix els nostres valors: accent en les capacitats de les persones, compromís amb l’entorn, treball en equip, professionalitat i compromís amb els nostres clients.
Que entén la feina com un procés permanent d’aprenentatge i millora, com un lloc on desenvolupar-se professionalment i personalment.
Algú que
• és proactiu/va, compromès/a.
• és organitzat/da: planifica i s’anticipa .
• és polivalent.
• té empatia i comunica bé.
• té capacitat de treballar en diversos fronts alhora (multitasca) i sota pressió.
• està obert/a, veu els nous reptes com a oportunitats, s’adapta al canvi.
• parla i escriu correctament en català i castellà.

Condicions
Sou segons escala salarial.
Jornada completa. Horari a negociar.
Contracte 1 any

Publicació
17/05/2021
Estat
Oberta
Tipus de col·laboració
Presencial
Ubicació
Barcelona
Titulació mínima requerida
Formació professional
Especialitat acadèmica
CFGS Integració social
Jornada
Completa
Nombre de llocs demandats
Entre 1 i 5
Mínim d'experiència professional
Entre 1 i 4 anys
Requeriments de càrrega

Autorització de tractament de dades personals: 

De conformitat amb el que disposa la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de dades personals i garantia dels drets digitals i el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades. 

Autoritzo que les meves dades quedin incorporades a la Base de Dades de la Taula d'entitats del Tercer sector Social de Catalunya, amb la següent Finalitat del tractament:

Permetre que s'envii a les demandes de professionals a les què aplico mitjançant la Plataforma per a Professionals de la Taula d'entitats del Tercer Sector Social de Catalunya. 

En qualsevol moment podré revocar el consentiment prestat, sense que això afecti la licitud del tractament prèvia a la revocació, eliminant el meu usuari i comunicant a dades@tercersector.cat l'eliminació del meu currículum del servidors de la Taula. 

Més informació sobre la nostra política de privacitat de dades