INFERMERA PER CAPS DE SETMANA I VACANCES

Residència Geriàtrica Can Comte
Necessitem una infermera que li interessi treballar mitja jornada per suplir caps de setmana i vacances. Tres hores presencials i guàrdia localitzable. Flexibilitat d'horari.
Publicació
17/06/2021
Estat
Oberta
Tipus de col·laboració
Presencial
Ubicació
Tordera
Titulació mínima requerida
Llicenciatura/grau
Especialitat acadèmica
Infermeria
Torns
Matí
Jornada
Parcial
Requeriments de càrrega

Autorització de tractament de dades personals: 

De conformitat amb el que disposa la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de dades personals i garantia dels drets digitals i el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades. 

Autoritzo que les meves dades quedin incorporades a la Base de Dades de la Taula d'entitats del Tercer sector Social de Catalunya, amb la següent Finalitat del tractament:

Permetre que s'envii a les demandes de professionals a les què aplico mitjançant la Plataforma per a Professionals de la Taula d'entitats del Tercer Sector Social de Catalunya. 

En qualsevol moment podré revocar el consentiment prestat, sense que això afecti la licitud del tractament prèvia a la revocació, eliminant el meu usuari i comunicant a dades@tercersector.cat l'eliminació del meu currículum del servidors de la Taula. 

Més informació sobre la nostra política de privacitat de dades