VACANT AL SERVEI D’INFORMÀTICA

Minyons Escoltes i Guies de Catalunya

Minyons Escoltes i Guies de Catalunya convoca un procés de selecció per a una plaça d’Informàtic/a
a l’Oficina de Serveis Generals (OSG) de l’associació, amb seu a Valldoreix. Les persones interessades
podeu enviar el vostre CV a csecretaria@escoltesiguies.cat abans de l'11 de juliol.
Integrada a l’Oficina de Serveis Generals, que assumirà les següents funcions:
 Donar suport tècnic a tota l’organització
 Proporcionar helpdesk a personal tècnic i voluntari
 Manteniment de pàgines i servidors web
Requeriments:
 PHP i MySQL
 Coneixements d’entorns Windows, a nivell d’usuari i administrador
 Gestió de servidor web
 Experiència en tasques de helpdesk
Es valoraran coneixements de:
 Active Directory
 CentOS, cPanel, Cloudlinux
 Drupal
 Wordpress
 Javascript, HTML i CSS
 Webservices
 Moodle a nivell de gestor
 Coneixement de l’entorn de GSuite
Perfil orientatiu:
 Es valorarà especialment formació de Cicle Formatiu Superior d’Informàtica
 Persona coneixedora de l’associació i/o de l’àmbit de l’associacionisme educatiu i el món
educatiu
 Capacitat de treballar amb equips de voluntaris
 Disponibilitat i flexibilitat horària
 Incorporació immediata
 Persona amb iniciativa i dinàmica
 Nivell C de català
Condicions laborals:
 Contracte laboral a càrrec de MEG
 Retribució segons escala de MEG
 Flexibilitat horària
 Lloc de treball: seu de MEG, Rambla Mn. Jacint Verdaguer, 10 Valldoreix
 Estem oberts a negociar altres models de vinculació, que no impliquin una exclusivitat laboral
amb nosaltres
Per inscriure’s a l’oferta cal enviar el currículum a csecretaria@escoltesiguies.cat.
La data límit és l'11 de juliol de 2021.
Publicació
23/06/2021
Estat
Oberta
Tipus de col·laboració
Presencial
Ubicació
Sant Cugat del Vallès
Especialitat acadèmica
Formació professional informàtica
Torns
Matí
Tarda
Jornada
Parcial
Requeriments de càrrega

Autorització de tractament de dades personals: 

De conformitat amb el que disposa la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de dades personals i garantia dels drets digitals i el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades. 

Autoritzo que les meves dades quedin incorporades a la Base de Dades de la Taula d'entitats del Tercer sector Social de Catalunya, amb la següent Finalitat del tractament:

Permetre que s'envii a les demandes de professionals a les què aplico mitjançant la Plataforma per a Professionals de la Taula d'entitats del Tercer Sector Social de Catalunya. 

En qualsevol moment podré revocar el consentiment prestat, sense que això afecti la licitud del tractament prèvia a la revocació, eliminant el meu usuari i comunicant a dades@tercersector.cat l'eliminació del meu currículum del servidors de la Taula. 

Més informació sobre la nostra política de privacitat de dades