Tècnic/a responsable d'administració

FUNDACIÓ ÀMBIT PREVENCIÓ
Funcions i tasques del lloc de treball:

Dins l’Àrea administrativa:

• Planificació, preparació i tramitació de la part administrativa i documental en tot el cicle de subvencions: Presentació sol·licitud, justificació i memòria econòmica, preparació i tramitació de tota la documentació requerida segons els finançadors, redacció d’informes justificatius, així com donar resposta als requeriments que se’n derivin.
• Interlocució amb les administracions públiques (oral i escrita)
• Seguiment i control de documentació legal de l’entitat (altes, modificacions, registres,..)
• Suport a la gestió i administració de personal
• Altres tasques administratives : gestió documental, gestió correu.

Requisits :

- Formació: Grau o llicenciatura en Economia, ADE, Gestió i Administració Pública, Ciència Política i gestió pública o similar.
- Experiència: Mínima de 3 anys en el Tercer Sector en lloc similar i en justificacions econòmiques de subvencions.
- Domini del paquet Office, sobretot de l’Excel
- Coneixements de comptabilitat (PGC) i de gestió laboral.
- Coneixement del marc jurídic-legal que regeix l’activitat de subvencions, contractacions, licitacions i també de les fundacions.
- Coneixement de les estructures i procediments habituals de funcionament de les administracions públiques en relació a les ONL.
- Coneixement d’eines informàtiques per la planificació i millora de la gestió interna.
- Nivell alt de redacció i expressió oral en català i castellà.


Competències: capacitat d’organització i planificació, gestió del temps, visió global i d’anàlisi del context extern i intern, empatia i bona comunicació, coordinació i treball en equip, capacitat d’anticipació i de resolució, proactivitat i autonomia.

Actituds: flexibilitat i adaptació als canvis, caràcter positiu, responsabilitat, compromís amb l’entitat, discreció i confidencialitat, capacitat de gestió de l’estrès, motivació per treballar en l’àmbit social, disposició a l’aprenentatge i millora contínua en pro de l’excel·lència professional.

• CARACTERÍSTIQUES DE L’OFERTA
Tipus de contracte: Contracte temporal (1 any) amb possibilitat de continuïtat
Jornada laboral: 38,5h
Població del lloc de treball: Barcelona
Salari: Segons titulació Grup C – Conveni Acció Social

Data de termini de lliurament de currículums: 7 de gener de 2022

Incorporació: Immediata

Enviar CV per competències a : info@fambitprevencio.org

Publicació
13/12/2021
Estat
Oberta
Tipus de col·laboració
Presencial
Ubicació
Barcelona
Titulació mínima requerida
Llicenciatura/grau
Especialitat acadèmica
ADE
Administració i Direcció d'Empreses
Administrativa
Torns
Matí
Tarda
Jornada
Completa
Nombre de llocs demandats
Entre 1 i 5
Mínim d'experiència professional
Entre 5 i 10 anys
Requeriments de càrrega

Autorització de tractament de dades personals: 

De conformitat amb el que disposa la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de dades personals i garantia dels drets digitals i el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades. 

Autoritzo que les meves dades quedin incorporades a la Base de Dades de la Taula d'entitats del Tercer sector Social de Catalunya, amb la següent Finalitat del tractament:

Permetre que s'envii a les demandes de professionals a les què aplico mitjançant la Plataforma per a Professionals de la Taula d'entitats del Tercer Sector Social de Catalunya. 

En qualsevol moment podré revocar el consentiment prestat, sense que això afecti la licitud del tractament prèvia a la revocació, eliminant el meu usuari i comunicant a dades@tercersector.cat l'eliminació del meu currículum del servidors de la Taula. 

Més informació sobre la nostra política de privacitat de dades