Socorrista aquàtic

Descripció:
Es necessita incorporar socorristes aquàtics per a platges del Maresme i Girona.

Funcions:

Vigilar la lámina d'aigua, la zona secundària i terciària.
Realitzar cures de primers auxilis.
Realitzar prevencions i avisos.


Condicions:
Contracte a jornada completa.
Possibilitat de creixement laboral.
Mínim 3 mesos de contracte.


Requisits:
Tenir titulació en grau mig o superior de salvament i Socorrisme o equivalent.
Estar registrat al ROPEC.
Es valora experiencia.


Telèfon:
635709449

Font: https://xarxanet.org/oferta-feina/socorrista-aquatic
Entitat
Salvamento y socorrismo
Termini
Publicació
2/05/2022
Estat
Oberta
Ubicació
Barcelona
Requeriments de càrrega

Autorització de tractament de dades personals: 

De conformitat amb el que disposa la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de dades personals i garantia dels drets digitals i el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades. 

Autoritzo que les meves dades quedin incorporades a la Base de Dades de la Taula d'entitats del Tercer sector Social de Catalunya, amb la següent Finalitat del tractament:

Permetre que s'envii a les demandes de professionals a les què aplico mitjançant la Plataforma per a Professionals de la Taula d'entitats del Tercer Sector Social de Catalunya. 

En qualsevol moment podré revocar el consentiment prestat, sense que això afecti la licitud del tractament prèvia a la revocació, eliminant el meu usuari i comunicant a dades@tercersector.cat l'eliminació del meu currículum del servidors de la Taula. 

Més informació sobre la nostra política de privacitat de dades