Integrador/a per a casal lingüístic de Granollers

Descripció:
Es busca una persona per dinamitzar el Casal Lingüístic de Granollers. Es tracta d'un casal adreçat a joves (11 a 17 anys) nouvinguts arribats dels seus països d'origen i escolaritzats a la ciutat una vegada iniciat el curs escolar. La finalitat del Casal lingüístic és la d'oferir als/les joves un espai d'acollida que, aprofitant el temps de vacances escolars, on l'oferta educativa és més baixa, permeti reforçar el coneixement de la llengua catalana i de l'entorn, així com d'afavorir les coneixences i la socialització entre els i les joves de la ciutat. Es tracta d'un grup de 20 participants i dos educadors/es.
Les tasques a desenvolupar són:


Contactar amb les famílies per tal de recopilar la informació i documentació necessària
Dinamitzar les activitats
Tenir cura del benestar dels/les participants
Coordinar les tasques amb l'equip d'educadores i tècniques de l'ajuntament
Realitzar una memòria de les activitats
Programar activitats lúdiques i de reforç de la llengua​


Condicions:
Categoria d'Integrador/a Social en cicle general
Contracte des del 13/06 al 25/07 (*casal de 4 setmanes 27/06 al 22/07 + 10 dies de programació al juny i 1 dia d'avaluació al juliol)
27,5 hores/setmana
Horari: 8:30 a 14:00
Lloc: El Grà de Granollers
Sou: 1400e brut


Requisits:
Formació en l'àmbit social: integrador/a social, educador/a social, magisteri, etc.
Carnet de monitor/a de lleure
Bon nivell de català
Experiència en la dinamització de grups


Font: https://xarxanet.org/oferta-feina/integradora-casal-linguistic-de-granollers
Entitat
ACTUA, SCCL
Termini
Publicació
5/05/2022
Estat
Oberta
Ubicació
Granollers
Requeriments de càrrega

Autorització de tractament de dades personals: 

De conformitat amb el que disposa la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de dades personals i garantia dels drets digitals i el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades. 

Autoritzo que les meves dades quedin incorporades a la Base de Dades de la Taula d'entitats del Tercer sector Social de Catalunya, amb la següent Finalitat del tractament:

Permetre que s'envii a les demandes de professionals a les què aplico mitjançant la Plataforma per a Professionals de la Taula d'entitats del Tercer Sector Social de Catalunya. 

En qualsevol moment podré revocar el consentiment prestat, sense que això afecti la licitud del tractament prèvia a la revocació, eliminant el meu usuari i comunicant a dades@tercersector.cat l'eliminació del meu currículum del servidors de la Taula. 

Més informació sobre la nostra política de privacitat de dades