Tècnic/a de Subvencions públiques i privades

Descripció:
Es precisa una persona proactiva experta en gestió de subvencions públiques i privades, molt organitzada i amb bones dots de redacció que col·labori pel compliment de les necessitats financeres de l’entitat.
La persona contractada, sota la supervisió de la responsable de captació de fons, s’encarregarà de la formulació i seguiment tècnic dels diferents projectes públics i privats, així com del seguiment dels possibles requeriments, i de la seva justificació tècnica i econòmica.
També serà la persona encarregada de l’organització, implementació i actualització del calendari anual de subvencions de l’entitat (publiques, privades, premis)
Col·laborarà en la recerca i identificació de convocatòries locals, autonòmiques, nacionals i internacionals que s’adapten als objectius de l’entitat.
Funcions:

Lectura i comprensió d’Ordre i Bases de Convocatòries de Subvencions tant de l’ Administració pública com d’ entitats privades d’àmbit autonòmic i nacional
Tramitació de projectes i seguiment de requeriments – Elaboració de documentació justificativa tècnica i econòmica dels diferents projectes
Formulació i seguiment de projectes públics i privats : elaboració, redacció, seguiment i justificació de projectes subvencionats
Amb la responsable de captació de fons: organització, implementació i actualització del calendari anual de subvencions de l’entitat (publiques, privades, premis)


Condicions:
Per inscriure’t a aquesta oferta envia’ns un correu amb el teu currículum a assis@assis.cat amb l’assumpte: CV Projectes.S’accepten candidatures fins el pròxim 13/05/2022.

Requisits:
Es requereix experiència prèvia de com a mínim 3 anys en la redacció i justificació de projectes (tècnica i econòmica)
Experiència en el programari d’Office (Excel nivell avançat), i eines digitals.
Coneixements de CRM.
Idiomes: Imprescindible nivell alt de català i castellà parlat i escrit. Es valora anglès.
Es valorarà compromís i sensibilització pel Tercer Sector i identificació amb la missió i valors d’ASSÍS
Formació:

Formació especifica en gestió de projectes (imprescindible)
Diplomatura, Llicenciatura, Grau i/o postgrau/màster en disciplines relacionades amb estudis en economia, finances i comptabilitat ,ciències polítiques i administració, dret, etc.
Desitjat coneixement de redacció de projectes europeus
Competències professionals:

Professional amb bones capacitats d’ escriptura i habilitat en l’ús del llenguatge tècnic , resolutiva i orientat a resultats, amb habilitats d’ organització i calendaritació de tasques en funció de les necessitats del projecte.

Alta capacitat d’organització i planificació.
Capacitat d’ anàlisis d’ informació, sistematizació i redacció.
Coneixement del Cicle del Projecte i de les principals eines de planificació (marc lògic, etc.).
Bona gestió del temps i per l’acompliment de terminis
Alta capacitat de gestió documental, arxiu i registre
Fiabilitat tècnica i personal, comunicació interpersonal, treball en equip i capacitat de negociació.


Telèfon:
932520568

Font: https://xarxanet.org/oferta-feina/tecnica-de-subvencions-publiques-i-privades
Entitat
ASSÍS Centre d'Acollida
Termini
Publicació
9/05/2022
Estat
Oberta
Ubicació
Barcelona
Requeriments de càrrega

Autorització de tractament de dades personals: 

De conformitat amb el que disposa la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de dades personals i garantia dels drets digitals i el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades. 

Autoritzo que les meves dades quedin incorporades a la Base de Dades de la Taula d'entitats del Tercer sector Social de Catalunya, amb la següent Finalitat del tractament:

Permetre que s'envii a les demandes de professionals a les què aplico mitjançant la Plataforma per a Professionals de la Taula d'entitats del Tercer Sector Social de Catalunya. 

En qualsevol moment podré revocar el consentiment prestat, sense que això afecti la licitud del tractament prèvia a la revocació, eliminant el meu usuari i comunicant a dades@tercersector.cat l'eliminació del meu currículum del servidors de la Taula. 

Més informació sobre la nostra política de privacitat de dades