Director/a Casal Estiu a Masquefa

Descripció:
Des de la Fundació Pere Tarrés cerquen un/a director/a per coordinar un casal d'estiu a Masquefa.

Què faràs?

Coordinaràs un equip de monitors/es de lleure
Definiràs objectius educatius i guiaràs a l'equip en el seu compliment.
Programaràs les diferents activitats.
Vetllaràs per la seguretat i benestar dels infants.
Avaluaràs les activitats realitzades.
Gestionaràs la comunicació amb les famílies
Gestionaràs les incidències que puguin ocórrer


Condicions:
Què ofereixen?

El casal d'estiu es realitzarà del 27/06 al 29/07.
Treballaràs amb contracte temporal en categoria de director/a de lleure educatiu.
Oferim una experiència inigualable treballant amb infants en una entitat sense ànim de lucre.
Tindràs l'oportunitat d'educar a través del joc.


Requisits:
Disponibilitat per treballar del 27/06 al 29/07
Títol de Director/a de Lleure finalitzat
Experiència gestionant equips
Estar en disposició del certificat negatiu de delictes sexuals
Bon nivell de català


Font: https://xarxanet.org/oferta-feina/directora-casal-estiu-masquefa
Entitat
Fundació Pere Tarrés
Termini
Publicació
20/06/2022
Estat
Oberta
Ubicació
Masquefa
Requeriments de càrrega

Autorització de tractament de dades personals: 

De conformitat amb el que disposa la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de dades personals i garantia dels drets digitals i el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades. 

Autoritzo que les meves dades quedin incorporades a la Base de Dades de la Taula d'entitats del Tercer sector Social de Catalunya, amb la següent Finalitat del tractament:

Permetre que s'envii a les demandes de professionals a les què aplico mitjançant la Plataforma per a Professionals de la Taula d'entitats del Tercer Sector Social de Catalunya. 

En qualsevol moment podré revocar el consentiment prestat, sense que això afecti la licitud del tractament prèvia a la revocació, eliminant el meu usuari i comunicant a dades@tercersector.cat l'eliminació del meu currículum del servidors de la Taula. 

Més informació sobre la nostra política de privacitat de dades