Tècnic/a de comunicació comunitària a la Xarxa Cesca

Descripció:
La Xarxa CESCA (Xarxa Comunitària d’Economia Social i Cures de l’Esquerra de l’Eixample) obrieconvocatòria per a una plaça de tècnic/a de comunicació comunitària.

La Xarxa Cesca és una xarxa de barri que treballa juntament amb altres entitats i col·lectius per aportar recursos que millorin la situació socioeconòmica de les persones i famílies de l’Esquerra de l’Eixample. Les accions es defineixen al voltant de tres eixos: Treball, Economia sense diners, i Cures i acompanyament.

Descripció del lloc de treball

Desplegar el lloc de treball d’acord amb la missió i valors de la Xarxa Cesca, i les activitats que realitza cadascun dels eixos i corresponents comissions.
Donar suport a la figura de tècnic/a dinamitzador/a reportant a les comissions i al Grup Impuls.
Proposar, consensuar i desplegar el pla de comunicació estratègica en coherència amb els valors, els propòsits i activitats de la Xarxa.
Dissenyar i elaborar els instruments i materials de comunicació i difusió en els suports més adients en cada cas: text, fotografies, vídeos, clips, reportatges, etc.
Localitzar i conèixer els canals de comunicació més eficients al barri, tant físics com virtuals.
Difondre els materials de comunicació pels canals més adequats.
Conèixer i aplicar correctament els elements gràfics corporatius de la Xarxa.
Contactar amb entitats i col·lectius, tant del barri com d’arreu, per ampliar, conèixer, rebre i donar estratègies comunicatives.


Condicions:
Condicions

Incorporació el setembre 2022.
Contracte indefinit amb període de prova de 3 mesos.
Jornada parcial de 20 hores setmanals.
Remuneració de 12.000 € bruts anuals en 12 pagues.
Horari a convenir. Majoritàriament matins, tot i que amb algunes tardes per assistència a reunions. Flexibilitat horària.
Lloc de treball: Espai Associatiu Lola Anglada, Esquerra de l’Eixample, Barcelona.
Interessats/des envieu el CV i una carta de motivació a info@xarxacesca.net amb la referència “tècnica comunicació Xarxa Cesca” a l’assumpte del correu fins al dia 30 de juny de 2022.

Requisits:
Perfil

Titulació universitària en l’àmbit de les ciències de la comunicació o similars.
Coneixements amplis de fotografia, vídeo, programes de disseny gràfic.
Alt nivell de català i castellà escrit i parlat.
Alt nivell en l’ús de les eines ofimàtiques de text i imatge, i del treball en xarxa (núvol).
Domini de les xarxes socials habituals.
Competències

Capacitat de treballar i organitzar-se la feina de manera autònoma, amb alta predisposició de treball en equip.
Capacitat de proposar iniciatives, especialment en qüestions de comunicació i difusió de les activitats.
Capacitat de recopilar i manejar la informació amb rigor i ordre.
Bona gestió del temps i dels calendaris.
Bones qualitats relacionals i de comunicació escrita i parlada.
Capacitat de redacció i de síntesi.
Es valorarà

Experiència en elaboració i desplegament de plans de comunicació.
Experiència en entitats associatives o de barri, especialment amb enfocament comunitari.
Coneixements específics sobre gestió comunitària dels moviments veïnals, acció social, desenvolupament comunitari.
Coneixements i experiència en l’àmbit de les cures i mirada feminista en el món de les organitzacions.
Experiència associativa, en moviments veïnals, en el camp de l’economia social i solidària, en el tercer sector.
Coneixements TIC.


Telèfon:
722492645

Font: https://xarxanet.org/oferta-feina/tecnica-de-comunicacio-comunitaria-la-xarxa-cesca
Entitat
Xarxa CESCA (Xarxa Comunitària d’Economia Social i Cures de l’Esquerra de l’Eixample)
Termini
Publicació
20/06/2022
Estat
Oberta
Ubicació
Barcelona
Requeriments de càrrega

Autorització de tractament de dades personals: 

De conformitat amb el que disposa la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de dades personals i garantia dels drets digitals i el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades. 

Autoritzo que les meves dades quedin incorporades a la Base de Dades de la Taula d'entitats del Tercer sector Social de Catalunya, amb la següent Finalitat del tractament:

Permetre que s'envii a les demandes de professionals a les què aplico mitjançant la Plataforma per a Professionals de la Taula d'entitats del Tercer Sector Social de Catalunya. 

En qualsevol moment podré revocar el consentiment prestat, sense que això afecti la licitud del tractament prèvia a la revocació, eliminant el meu usuari i comunicant a dades@tercersector.cat l'eliminació del meu currículum del servidors de la Taula. 

Més informació sobre la nostra política de privacitat de dades