Tècnic/a de comunicació

Tasques a realitzar: en dependència de la Responsable de Comunicació
▪ Suport en la planificació de campanyes comunicatives i en l’execució i avaluació d’aquestes.
▪ Suport en la gestió del web corporatiu i la generació de continguts web, butlletins, newsletters...
▪ Suport en la gestió de les xarxes socials de l'organització.
▪ Elaboració del clipping de premsa diari.
▪ Suport en l'elaboració d'accions de premsa i en el seguiment amb els mitjans de comunicació.
▪ Col·laboració en l'elaboració de materials corporatius (presentacions, tríptics, memòria...).
▪ Col·laboració en la preparació i desenvolupament d'actes de l'entitat.
▪ Gestió amb proveïdors externs.
▪ Gestió i actualització de bases de dades de contactes.

Es demana:
▪ Titulació: Grau en Comunicació Audiovisual i/o Comunicació a les Organitzacions i/o Periodisme
i/o Publicitat i Relacions Públiques.
▪ Coneixement estratègic i experiència en gestió de XXSS.
▪ Coneixement en l’ús de Mailchimp.
▪ Domini del Paquet Office.
▪ Nivell alt de català i castellà parlat i escrit.
▪ Coneixements d’anglès (mínim Nivell B2).
▪ Experiència mínima d’1 any en una ocupació amb funcions similars, desitjable en organitzacions
de l’àmbit social.
Competències:
▪ Treball en equip.
▪ Compromís.
▪ Adaptació als canvis i polivalència.
▪ Creativitat.
▪ Capacitat d’organització i planificació del treball.
▪ Capacitat d’iniciativa i proactivitat.
▪ Capacitat resolutiva.
▪ Capacitat de comunicació i interrelació amb diferents públics.
▪ Capacitat de síntesi, anàlisi i interpretació de continguts.

Es valorarà:
▪ Formació complementària en Màrqueting Digital, Publicitat, i Relacions Públiques i Protocol.
▪ Coneixement d’eines de disseny gràfic i producció audiovisual (Photoshop, InDesign, Adobe
Premiere ...).
▪ Coneixement tècnic i en la gestió de Drupal.
▪ Coneixement de l’àmbit associatiu català, i en especial de l’àmbit de la discapacitat, i motivació per
la tasca social.
▪ Persones amb discapacitat.
S’ofereix:
▪ Incorporació: 04/07/2022
▪ Jornada laboral: 35 hores setmanals
▪ Contracte indefinit amb la categoria professional de tècnic mig.
▪ Retribució 1.347,31€ bruts mensuals + 1% a compte de conveni (1.360,78€) x 14 pagues.
▪ Lloc de treball: seu d’ECOM Barcelona (Gran Via de les Corts Catalanes, 562, pral. 2a)

Forma de lliurament:
Data límit de recepció de CV 29/07
Especificant REF 175/2022 Tècnic/a de comunicació
Adreça electrònica: recursoshumans@ecom.cat
Entitat
Federació ECOM
Termini
Publicació
28/06/2022
Estat
Oberta
Ubicació
Barcelona
Especialitat acadèmica
Comunicació
Periodisme
Jornada
Completa
Requeriments de càrrega

Autorització de tractament de dades personals: 

De conformitat amb el que disposa la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de dades personals i garantia dels drets digitals i el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades. 

Autoritzo que les meves dades quedin incorporades a la Base de Dades de la Taula d'entitats del Tercer sector Social de Catalunya, amb la següent Finalitat del tractament:

Permetre que s'envii a les demandes de professionals a les què aplico mitjançant la Plataforma per a Professionals de la Taula d'entitats del Tercer Sector Social de Catalunya. 

En qualsevol moment podré revocar el consentiment prestat, sense que això afecti la licitud del tractament prèvia a la revocació, eliminant el meu usuari i comunicant a dades@tercersector.cat l'eliminació del meu currículum del servidors de la Taula. 

Més informació sobre la nostra política de privacitat de dades