Gestor administratiu

Descripció:
Proporcionar suport administratiu i de secretaria a la direcció del projecte.
Programar i mantenir el calendari de cites de la direcció del projecte.
Responsable de la logística i coordinació relacionada amb reunions de projectes (reservar sales, configurar sistemes de videoconferència).
Organitzar esdeveniments, reunions i conferències, incloent la coordinació de les instal·lacions i el càtering.
Gestionar i coordinar la logística de viatges (transports, allotjament).
Tramitació de despeses i justificacions amb el departament d'administració.
Suport en la creació i actualització de les normatives.
Suport administratiu i documental en l'àrea específica de treball.
Editar i formatejar documents i presentacions sota el format corporatiu.
Participar en reunions i enregistrar actes de debat.
Preparació de documentació i gestions administratives.


Condicions:
Jornada de 37,5 hores setmanals, sou anual brut de 19.176,01 €.

Contracte de durada d'un any.Requisits:
Tècnic Superior en Administració, Secretariat o similar.
Tres anys d'experiència en una posició similar.
Experiència prèvia treballant amb col·laboradors remotament.
Altres coneixements:

Nivell avançat d'usuari de Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Teams).
Habilitats de comunicació verbal i escrita en espanyol i inglès.
Capacitat de treball en equip.
Organització i planificació.
Persona proactiva i organitzada.
Capacitat de precisió i atenció al detall.
Capacitat d'aprenentatge i millora continua.
Habilitat per a prioritzar tasques.
Capacitat de treballar de forma autònoma.


Font: https://xarxanet.org/oferta-feina/gestor-administratiu
Entitat
CIBERONC
Termini
Publicació
11/07/2022
Estat
Oberta
Ubicació
Barcelona
Requeriments de càrrega

Autorització de tractament de dades personals: 

De conformitat amb el que disposa la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de dades personals i garantia dels drets digitals i el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades. 

Autoritzo que les meves dades quedin incorporades a la Base de Dades de la Taula d'entitats del Tercer sector Social de Catalunya, amb la següent Finalitat del tractament:

Permetre que s'envii a les demandes de professionals a les què aplico mitjançant la Plataforma per a Professionals de la Taula d'entitats del Tercer Sector Social de Catalunya. 

En qualsevol moment podré revocar el consentiment prestat, sense que això afecti la licitud del tractament prèvia a la revocació, eliminant el meu usuari i comunicant a dades@tercersector.cat l'eliminació del meu currículum del servidors de la Taula. 

Més informació sobre la nostra política de privacitat de dades