Oferta de feina en comunicació per a COMSOC – Comunicació Social

Descripció:
Gestió i coordinació de projectes d’educació en comunicació per la justícia global.
Disseny i implementació de tallers radiofònics i processos creatius.
Desenvolupament de materials i metodologies pedagògiques.
Realització de formacions relacionades amb l’univers sonor, especialment vinculades a les comunitats educatives.
Dinamització i facilitació d’espais de treball i presa de decisions horitzontals.
Participació i presa de decisions als òrgans laborals de la pròpia organització.


Condicions:
Jornada laboral: a temps parcial (24h/setmanal). Amb possibilitat d’ampliació segons necessitats d'activitats.
Horari: preferentment de matins. Amb tasques puntuals en horari de tardes-vespres i algun cap de setmana.
Tipus de contracte: indefinit. Durant 12 mesos i amb possibilitat de continuar després com a soci/a de treball.
Període de prova: 2 mesos.
Remuneració: 12.969,60€ (salari brut anual en 12 pagues).
Data d’incorporació: 5 de setembre.
Lloc de treball: Teletreball. Puntualment a Barcelona i al Centre de l’Audiovisual de Roca Umbert (Granollers) i desplaçaments a comunitats educatives.

Si tens interès en aquest lloc de feina, envia el teu currículum i una carta de motivació a través del següent formulari online fins el 26 de juliol de 2022 (inclòs).

Requisits:
Experiència mínima demostrable en l’àmbit de la ràdio educativa.
Formació en Educomunicació, Periodisme, Comunicació Audiovisual, Magisteri, Educació Social, o equivalent.
Persona polivalent, organitzada, autònoma i amb habilitats socials i comunicatives.
Bona expressió escrita i oral en català i castellà.
Domini d’internet, d’eines ofimàtiques i treball en diferents sistemes operatius.
Coneixements en gestió de xarxes socials.
Compartir els valors i la finalitat de l'entitat
Es valorarà

Experiència en la creació de coneixement propi (continguts, programes, metodologies…)
Experiència en l’àmbit de l’educació transformadora per a la justícia global.
Experiència en facilitació de processos participatius i de co-creació
Capacitat de treball en equip i en xarxa.
Formació complementària en temàtiques vinculades amb el lloc de treball.
Bona expressió escrita i oral en anglès i en altres llengües.
Coneixements i ús d’eines de disseny gràfic i producció audiovisual. (Audacity, Ardour, Kdenlive, Gimp, o equivalents en programari privatiu).
Implicació activa a campanyes, xarxes i moviments socials.
Disposar de permís de conduir.
Competències

Capacitat d’acompanyar infants i joves en processos creatius.
Capacitat comunicativa i gestió de grups diversos.
Capacitat organitzativa i de planificació.
Proactivitat i capacitat resolutiva.
Habilitats de treball en equip.


Font: https://xarxanet.org/oferta-feina/oferta-de-feina-incorporar-se-comsoc-comunicacio-social
Entitat
COMSOC - Comunicació Social
Termini
Publicació
13/07/2022
Estat
Oberta
Ubicació
Barcelona
Requeriments de càrrega

Autorització de tractament de dades personals: 

De conformitat amb el que disposa la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de dades personals i garantia dels drets digitals i el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades. 

Autoritzo que les meves dades quedin incorporades a la Base de Dades de la Taula d'entitats del Tercer sector Social de Catalunya, amb la següent Finalitat del tractament:

Permetre que s'envii a les demandes de professionals a les què aplico mitjançant la Plataforma per a Professionals de la Taula d'entitats del Tercer Sector Social de Catalunya. 

En qualsevol moment podré revocar el consentiment prestat, sense que això afecti la licitud del tractament prèvia a la revocació, eliminant el meu usuari i comunicant a dades@tercersector.cat l'eliminació del meu currículum del servidors de la Taula. 

Més informació sobre la nostra política de privacitat de dades