Auxiliar educatiu/va per l’Espai Socioeducatiu Terra Roja a Santa Coloma de Gramenet

Descripció:
Seguiment del procés socioeducatiu dels i les adolescents amb el suport i supervisió de la persona responsable de projecte.
Participar en el disseny de la programació, realització i avaluació de les activitats socioeducatives dels i les adolescents.
Dinamització de les activitats amb grups d’adolescents en situació de desavantatge social.
Coordinació i animació de l’equip de voluntariat i alumnat en pràctiques
Preparació, manteniment i gestió dels materials i espais del projecte.


Condicions:
Horari

15h setmanals en horari de tardes de dilluns a divendres. Activitats durant les vacances escolars de casals d’estiu i colònies. Ocasionalment treball en cap de setmana a compensar amb el còmput anual d’hores.

Sou brut: 543,40€ bruts mensuals per 12 pagues.

Contractació: Contracte indefinit.

Incorporació: Setembre 2022. Les entrevistes es realitzaran durant la primera quinzena del mes de setembre.

Requisits:
Formació

Preferentment estudiant Cicle formatiu de Grau Superior en Integració Social, Animació Sociocultural o relacionats o bé cursant (mínim 2 cursos acabats) estudis universitaris relacionats amb l’àmbit de l’educació.
Títol de monitor/a o director/a d’activitats de lleure.
Experiència i requeriments

Domini de la llengua catalana (equivalent a nivell C)
Experiència en el treball socioeducatiu amb adolescents de 12 a 16 anys en situació de desavantatge social.
Capacitat d’atenció socioeducativa individual, grupal.
Competències

Flexibilitat, treball en equip, empatia.
Capacitat de programar, executar i avaluar activitats socioeducatives amb adolescents en situació de desavantatge social.
Capacitat d’atenció socioeducativa individual i grupal.
Capacitat de donar suport a l'estudi amb adolescents.
Dinamisme, flexibilitat i empatia.
Capacitat de coordinar equips de voluntariat i estudiants en practiques
Altres

Imprescindible disposar del Certificat d’antecedents de delictes sexuals.


Font: https://xarxanet.org/oferta-feina/auxiliar-educatiuva-lespai-socioeducatiu-terra-roja-santa-coloma-de-gramenet
Entitat
Casal dels Infants
Termini
Publicació
14/07/2022
Estat
Oberta
Ubicació
Santa Coloma de Gramenet
Requeriments de càrrega

Autorització de tractament de dades personals: 

De conformitat amb el que disposa la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de dades personals i garantia dels drets digitals i el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades. 

Autoritzo que les meves dades quedin incorporades a la Base de Dades de la Taula d'entitats del Tercer sector Social de Catalunya, amb la següent Finalitat del tractament:

Permetre que s'envii a les demandes de professionals a les què aplico mitjançant la Plataforma per a Professionals de la Taula d'entitats del Tercer Sector Social de Catalunya. 

En qualsevol moment podré revocar el consentiment prestat, sense que això afecti la licitud del tractament prèvia a la revocació, eliminant el meu usuari i comunicant a dades@tercersector.cat l'eliminació del meu currículum del servidors de la Taula. 

Més informació sobre la nostra política de privacitat de dades