Responsable del Departament de Qualitat

Descripció:
Elaborar i millorar procediments i eines per a l’organització interna de l’entitat.
Altres tasques específiques de suport organitzatiu.
Manteniment i monitorització del Sistema de Gestió Integral de la Qualitat.
Disseny, aplicació i avaluació d'accions de millora de la Qualitat.
Formació i suport als equips en l'aplicació de sistemes de gestió i de disseny de projectes.
Suport en la Gestió del Coneixement per a la millora en l'atenció a les persones.


Condicions:
Horari: 40h setmanals de dilluns a divendres.

Sou brut: 2.078,82€ bruts mensuals per 12 pagues (24.945,84€ bruts anuals).

Incorporació: Setembre 2022.

Contracte: Indefinit a jornada completa.

Requisits:
Formació

Amb titulació Universitària.
Es valorarà formació en Sistemes de Gestió de la Qualitat.
Experiència i requeriments

Domini de la llengua catalana (equivalent a nivell C).
Facilitat en l'ús d'eines ofimàtiques (Excel, Word, Access).
Experiència demostrable en funcions similars a les descrites, preferentment en Organitzacions No Lucratives (aportant referències).
Experiència en el disseny i avaluació de projectes i sistemes d'indicadors.
Es valorarà experiència en formació i acompanyament d'equips educatius.
Competències

Domini de l’enfocament del Marc Lògic i capacitat per definir objectius, resultats i sistemes d’indicadors.
Capacitat per analitzar, tractar i estructurar informació.
Elevada capacitat d'organització i planificació.
Orientació a resultats.
Autonomia i responsabilitat.
Capacitat de seguiment i coordinació de tasques complexes i amb implicació de diferents departaments.
Capacitat relacional i de comunicació.
Disposició per a treballar en equip i amb voluntariat.
Capacitat per gestionar, analitzar i estructurar grans volums d'informació.
Compromís institucional.
Discreció.
Altres

Imprescindible disposar del Certificat d’antecedents de delictes sexuals


Font: https://xarxanet.org/oferta-feina/responable-del-departament-de-qualitat
Entitat
Casal dels Infants
Termini
Publicació
14/07/2022
Estat
Oberta
Ubicació
Barcelona
Requeriments de càrrega

Autorització de tractament de dades personals: 

De conformitat amb el que disposa la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de dades personals i garantia dels drets digitals i el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades. 

Autoritzo que les meves dades quedin incorporades a la Base de Dades de la Taula d'entitats del Tercer sector Social de Catalunya, amb la següent Finalitat del tractament:

Permetre que s'envii a les demandes de professionals a les què aplico mitjançant la Plataforma per a Professionals de la Taula d'entitats del Tercer Sector Social de Catalunya. 

En qualsevol moment podré revocar el consentiment prestat, sense que això afecti la licitud del tractament prèvia a la revocació, eliminant el meu usuari i comunicant a dades@tercersector.cat l'eliminació del meu currículum del servidors de la Taula. 

Més informació sobre la nostra política de privacitat de dades