Educador/a Social per treballar al Psicojove de Matadepera

FUNDACIÓ IRES
Desde la Fundació IRES busquem a un/a Educador/a Social per treballar al servei de psicojove que tenim a Matadepera. Oferim una jornada de 15 hores setmanals, amb una remuneració segons conveni acció social de 574,37€ bruts mensuals per 14 pagues.

Enviar CV: persones@fundacioires.org

Descripció:

Fer de nexe d'unió entre les diferents xarxes de serveis de territori a través d'accions comunitàries.
1.Participar en el treball i en les decisions de l'equip.
2.Establiment del vincle educatiu amb les persones ateses.
3.Preparar, realitzar i avaluar les sessions grupals.
4.Desenvolupament de les accions educatives individualitzades.
5.Assumpció de les tasques derivades de les àrees de funcionament i d'organització del servei.

Requisits:
Lloc de Residència habitual: Indiferent mentres pugui anar a Matadepera.
Titulació: Diplomatura o Grau en Educació Social.
Formació específica: Formació acreditada amb joves, i experiència acreditada en el treball grupal.
Experiència (tipus i temps): Experiència en infància i menors, en violència de gènere, en treball grupal.
Idiomes: Català nivell C, castellà nivell alt.
Ofimàtica: A nivell usuari/a
Entitat
FUNDACIÓ IRES
Termini
Publicació
14/07/2022
Estat
Oberta
Tipus de col·laboració
Presencial
Ubicació
Matadepera
Titulació mínima requerida
Llicenciatura/grau
Especialitat acadèmica
Educació Social
Torns
Matí
Tarda
Jornada
Parcial
Nombre de llocs demandats
Entre 1 i 5
Mínim d'experiència professional
Entre 1 i 4 anys
Requeriments de càrrega

Autorització de tractament de dades personals: 

De conformitat amb el que disposa la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de dades personals i garantia dels drets digitals i el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades. 

Autoritzo que les meves dades quedin incorporades a la Base de Dades de la Taula d'entitats del Tercer sector Social de Catalunya, amb la següent Finalitat del tractament:

Permetre que s'envii a les demandes de professionals a les què aplico mitjançant la Plataforma per a Professionals de la Taula d'entitats del Tercer Sector Social de Catalunya. 

En qualsevol moment podré revocar el consentiment prestat, sense que això afecti la licitud del tractament prèvia a la revocació, eliminant el meu usuari i comunicant a dades@tercersector.cat l'eliminació del meu currículum del servidors de la Taula. 

Més informació sobre la nostra política de privacitat de dades