ADMINISTRATIU/VA PER A LA GESTIÓ I ASSESSORIA A USUARIS/ES SOBRE SUBMINISTRAMENTS ENERGÈTICS

FUNDACIÓ PRIVADA FOMENT DE L'HABITATGE SOCIAL
Busquem una persona organitzada, dinàmica, resolutiva, flexible, amb capacitat de tracte amb públic i coneixements mínims del tema energètic i opcions avantatjoses per les famílies.

Funcions i tasques a desenvolupar:
• Acompanyar les famílies en les gestions pel canvi de titularitat dels subministraments.
• Orientar en la gestió del bo social.

Es demana:
• Coneixements mínim del tema energètic i opcions d’estalvi per les famílies
• Experiència demostrable de tracte amb públic divers
• FP2 o Cicle Formatiu de Grau superior en Gestió Administrativa o similar.
• Nivell mig de coneixements de Paquet Office i d’Excel en particular.

Oferim:
Contracte laboral a Jornada completa de 38,5 h setmanals, amb incorporació a mitjans de setembre 2022.
Durada aproximada del contracte: 4 mesos
Retribució al voltant de 18.500 € bruts anuals.

Com respondre a l’oferta
Feu arribar el vostre currículum a seleccio@habitatgesocial.org, amb la referència ASSESSORIA SUBMINISTRAMENTS, abans del dia 05 de setembre de 2022.
Entitat
FUNDACIÓ F. HABITATGE SOCIAL
Termini
Publicació
22/07/2022
Estat
Oberta
Ubicació
Barcelona
Titulació mínima requerida
Formació professional
Especialitat acadèmica
Administrativa
Jornada
Completa
Mínim d'experiència professional
Entre 1 i 4 anys
Requeriments de càrrega

Autorització de tractament de dades personals: 

De conformitat amb el que disposa la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de dades personals i garantia dels drets digitals i el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades. 

Autoritzo que les meves dades quedin incorporades a la Base de Dades de la Taula d'entitats del Tercer sector Social de Catalunya, amb la següent Finalitat del tractament:

Permetre que s'envii a les demandes de professionals a les què aplico mitjançant la Plataforma per a Professionals de la Taula d'entitats del Tercer Sector Social de Catalunya. 

En qualsevol moment podré revocar el consentiment prestat, sense que això afecti la licitud del tractament prèvia a la revocació, eliminant el meu usuari i comunicant a dades@tercersector.cat l'eliminació del meu currículum del servidors de la Taula. 

Més informació sobre la nostra política de privacitat de dades