Responsable de gestió immobiliària per entitat social

Descripció:
Prohabitatge, entitat social sense ànim de lucre i independent que porta des de 1999 treballant per prevenir i eradicar l'exclusió residencial i el sensellarisme des d'una perspectiva de gènere i dels Drets Humans, selecciona un/a responsable de l’Àrea de Gestió Immobiliària.

L'equip està composat per 2 professionals i disposen de 110 habitatges, per portar a terme programes per a la inclusió residencial.

Funcions del lloc de feina:

Definició d’àrea de treball; definició de pla de treball de àrea, definició de processos de treball del àmbit sota sistema de qualitat.
Planificació i organització de treball. Sistemes de planificació operativa i seguiment d’indicadors.
Estratègia i planificació de la captació d’habitatges nous, que s’adeqüin a les necessitats de l’entitat i els projectes a portar a portar a terme.
Valoració tècnica de l’estat d’habitatges i pla de posada a punt.
Manteniment i ampliació de llista de proveïdors vinculats a la posada a punt d’habitatges.
Definició de obres i millores per la posada a punt d’habitatges.
Planificació anual de materials i reparacions.
Responsable de la documentació vinculada als habitatges i la seva vigència.
Responsable de garantir la qualitat dels habitatges Supervisió de estat habitatges en actiu a Barcelona i Terrassa.
Responsable de garantir la documentació de cessió de l’habitatge , vigent .
Supervisió de l’ actualització d’inventaris.
Supervisió del control gestió de subministres, aplicació d’ajuts sobre pobresa energètica
Supervisió del model de detecció, gestió i resolució de petites incidències.
Supervisió de la gestió de reparacions i posades a punt


Condicions:
​Jornada complerta, de dilluns a dijous de 8 a 17 i divendres de 8 a 14.30 h.
Salari entre 23.000 i 27.000 € bruts anuals.


Requisits:
Formació reglada en ciències socials:

Grau superior en Arquitectura, Grau en Estudis Immobiliaris, dret, empresarials, Ade, altres estudis de la branca de ciències socials.
Es valorarà:

Formació en mediació
Formació en enfocament de gènere.
Coneixements en polítiques i recursos d' Habitatge social
Coneixements de treball sota el cicle de projectes.
Experiència en definició i organització d’àrees de treball
Treball per objectius i resultats
Habilitats de planificació i seguiment.
Experiència en la recerca d’Habitatges.
Capacitat de lideratge i gestió d’equips
Experiència en la gestió i manteniment d’habitatges.
Treball amb col·lectiu de dones i/o grups vulnerables


Telèfon:
934534019

Ubicació:
pnovo@prohabitatge.org

Font: https://xarxanet.org/oferta-feina/responsable-de-gestio-immobiliaria-entitat-social
Entitat
Associació Prohabitatge
Termini
Publicació
25/07/2022
Estat
Oberta
Ubicació
Barcelona (província)
Requeriments de càrrega

Autorització de tractament de dades personals: 

De conformitat amb el que disposa la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de dades personals i garantia dels drets digitals i el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades. 

Autoritzo que les meves dades quedin incorporades a la Base de Dades de la Taula d'entitats del Tercer sector Social de Catalunya, amb la següent Finalitat del tractament:

Permetre que s'envii a les demandes de professionals a les què aplico mitjançant la Plataforma per a Professionals de la Taula d'entitats del Tercer Sector Social de Catalunya. 

En qualsevol moment podré revocar el consentiment prestat, sense que això afecti la licitud del tractament prèvia a la revocació, eliminant el meu usuari i comunicant a dades@tercersector.cat l'eliminació del meu currículum del servidors de la Taula. 

Més informació sobre la nostra política de privacitat de dades