Tècnic/a de Comunicació

Descripció:
Prohabitatge és una entitat sense afany de lucre i independent, fundada l’any 1999, que persegueix prevenir i erradicar l’exclusió residencial i el sensellarisme a Catalunya des d'una perspectiva de gènere i de drets humans.

L’entitat disposa de programes d'inclusió residencials propis amb el propòsit de possibilitar l'accés a un habitatge digne i adequat a les persones i famílies que pateixen d'exclusió o vulneració residencial, i en especial a aquelles degudes a raons de gènere.

Seleccionem un tècnic/a de comunicació que executarà les funcions relacionades amb la comunicació interna i externa de l’entitat.

Tasques a realitzar:

Dissenyar i implementar las accions comunicatives internes i externes de l’entitat amb l’equip de l’entitat
Dissenyar i gestionar la identitat digital de l’entitat: actualització i anàlisi de continguts web, Seguiment, manteniment i anàlisi de les xarxes socials de l’entitat
Elaborar informes, memòries i justificacions
Elaboració de materials promocionals i gestió de la imatge corporativa: Gravació i edició de vídeos, imatges i altres. Disseny i maquetació de cartells i publicacions digitals
Relació de l’entitat amb els mitjans de comunicació (premsa, radio, televisió i mitjans digitals
Realitzar el seguiment i anàlisi de les accions comunicatives de l’entitat: clipping de premsa, impactes de campanyes, seguiment de l’actualitat
Dissenyar i implementar campanyes alienades als valors de l’entitat
Donar el suport de representació de l’entitat i aglutinar l’estratègia
Mantenir les bases de dades actualitzades i operatives
Promoure l’ús del llenguatge y les imatges públiques de l’entitat en acord amb els seus valors


Condicions:
Jornada: Parcial 20 h de dilluns a divendres. 3 tardes i 2 matins.

Requisits:
Formació reglada en ciències socials: - Llicenciatura/grau en comunicació.
Formació complementària:
Formació en matèria del Dret per l’habitatge.
Formació en enfocament de gènere.
Formació complementària en Drets Humans.Telèfon:
934534019

Font: https://xarxanet.org/oferta-feina/tecnica-de-comunicacio-1
Entitat
Associació Prohabitatge
Termini
Publicació
25/07/2022
Estat
Oberta
Ubicació
Barcelona
Requeriments de càrrega

Autorització de tractament de dades personals: 

De conformitat amb el que disposa la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de dades personals i garantia dels drets digitals i el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades. 

Autoritzo que les meves dades quedin incorporades a la Base de Dades de la Taula d'entitats del Tercer sector Social de Catalunya, amb la següent Finalitat del tractament:

Permetre que s'envii a les demandes de professionals a les què aplico mitjançant la Plataforma per a Professionals de la Taula d'entitats del Tercer Sector Social de Catalunya. 

En qualsevol moment podré revocar el consentiment prestat, sense que això afecti la licitud del tractament prèvia a la revocació, eliminant el meu usuari i comunicant a dades@tercersector.cat l'eliminació del meu currículum del servidors de la Taula. 

Més informació sobre la nostra política de privacitat de dades