Gestor/a de Recursos Serveis de Mesures Penals Alternatives

FUNDACIÓ IRES
Desde la Fundació IRES estem buscant un/a Gestor/a de Recursos per treballar al Servei de Mesures Penals Alternatives.

Per enviar CV: persones@fundacioires.org

CONDICIONS CONTRACTUALS:

Tipus de contracte: Interinitat
Duració del contracte: Aprox 6 mesos- 1 any
Jornada habitual: 15 hores setmanals de dilluns a divendres
Remuneració: 640,73€ bruts per 14 pagues
Centre de treball: Districte Administratiu- Àrea de Mesures Penals Barcelona

FUNCIONS:

1.Gestió de les derivacions a les entitats de compliment de PFS.
-Canalització de les demandes que realitzen les entitats.
-Suport i acompanyament tècnic en la tasca del personal tècnic d'execució de mesures.
-Gestió de les derivacions de casos a l'entitat amb la corresponent gestió del JOVO i incidències detectades.
-Revisió i registre d'informes de les entitats i fitxes de derivació.
-Gestió i registre d'informes de sessió i incidències associades.
-Gestió i registre d'entrevistes dels usuaris a l'entitat i incidències associades.

2.Manteniment de la base de dades de recursos.
-Supervisió del correcte funcionament de la base de dades de recursos.

REQUISITS:

Lloc de residència habitual: Barcelona o rodalies
Titulació: Llicenciatura o Diplomatura en Ciències Socials (Educació Social, Treball Social, Psicologia, Pedagogia, Criminologia..).
Formació específica: Elaboració d'informes, es valorarà postgrau d'execució penal.
Experiència (tipus i temps): Experiència en l'àmbit judicial, experiència com a delegat (executant programes formatius i/o de tractament), experiència i formació en l'àmbit de violència de gènere i delictes violents, gestió i programació d'activitats, gestió i control documental.
Idiomes: Nivell C de català.
Ofimàtica: Nivell usuari/a

HABILITATS I COMPETÈNCIES:

Capacitat organitzativa, capacitat de gestió d'alts volums de feina, eines de comunicació, mediació i negociació. Capacitat de treball en equip.

ASPECTES CONCRETS A VALORAR:

La Fundació IRES vetlla per una inserció sociolaboral de persones que han patit o pateixen violència de gènere així com persones amb discapacitat, per aquest motiu donarem prioritat a aquelles candidatures que estiguin en aquesta situació.


Entitat
FUNDACIÓ IRES
Termini
Publicació
26/07/2022
Estat
Oberta
Tipus de col·laboració
Presencial
Ubicació
Barcelona (província)
Titulació mínima requerida
Llicenciatura/grau
Especialitat acadèmica
Criminología
educador social
Grau en Psicologia
Pedagogia
Treball Social
Torns
Matí
Jornada
Parcial
Nombre de llocs demandats
Entre 1 i 5
Mínim d'experiència professional
Entre 1 i 4 anys
Requeriments de càrrega

Autorització de tractament de dades personals: 

De conformitat amb el que disposa la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de dades personals i garantia dels drets digitals i el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades. 

Autoritzo que les meves dades quedin incorporades a la Base de Dades de la Taula d'entitats del Tercer sector Social de Catalunya, amb la següent Finalitat del tractament:

Permetre que s'envii a les demandes de professionals a les què aplico mitjançant la Plataforma per a Professionals de la Taula d'entitats del Tercer Sector Social de Catalunya. 

En qualsevol moment podré revocar el consentiment prestat, sense que això afecti la licitud del tractament prèvia a la revocació, eliminant el meu usuari i comunicant a dades@tercersector.cat l'eliminació del meu currículum del servidors de la Taula. 

Més informació sobre la nostra política de privacitat de dades