Tècnic/a laboral

Descripció:
A Fundesplai cerquen un/a tècnic/a laboral amb experiència en gestió de personal per gestionar diferents entitats sense ànim de lucre. Inclou la gestió d'altes i baixes, variacions, incapacitats temporals, absentisme, càlcul de nòmines i impostos, i tota la resta de tasques habituals de la gestió laboral.

Condicions:
Localització: El Prat de Llobregat
Jornada i horari: Completa
Tipus de contracte ( si es coneix): Indefinit
Duració del contracte: Indefinit
Categoria: Titulat de grau mig
Salari brut anual: 20.000 a 22.000
Data incorporació: Immediata


Requisits:
Diplomat/da en Relacions laborals o similar.
Experiència mínima de dos anys en gestió d’empreses o entitats.
Coneixements del programa SILTRA.
Coneixements del Tercer Sector.
Orientació al client.
Capacitat d’assessorament.
Es valorarà molt positivament coneixements del programa de gestió de nòmines LABOR de Summar.


Telèfon:
934747474

Ubicació:
El Prat de Llobregat

Font: https://xarxanet.org/oferta-feina/tecnica-laboral
Entitat
Fundesplai - Suport Tercer Sector
Termini
Publicació
1/08/2022
Estat
Oberta
Ubicació
Barcelona
Requeriments de càrrega

Autorització de tractament de dades personals: 

De conformitat amb el que disposa la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de dades personals i garantia dels drets digitals i el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades. 

Autoritzo que les meves dades quedin incorporades a la Base de Dades de la Taula d'entitats del Tercer sector Social de Catalunya, amb la següent Finalitat del tractament:

Permetre que s'envii a les demandes de professionals a les què aplico mitjançant la Plataforma per a Professionals de la Taula d'entitats del Tercer Sector Social de Catalunya. 

En qualsevol moment podré revocar el consentiment prestat, sense que això afecti la licitud del tractament prèvia a la revocació, eliminant el meu usuari i comunicant a dades@tercersector.cat l'eliminació del meu currículum del servidors de la Taula. 

Més informació sobre la nostra política de privacitat de dades