Educador/a per la línia 0-6 (Petita infància i famílies) a Badalona

Descripció:
Realització i supervisió de la programació i de les accions educatives.
Intervenció socioeducativa en grup i individualment tant d’infants com de famílies /dones.
Acompanyament socioeducatiu: anàlisi de necessitats, elaboració, aplicació i avaluació dels plans de treball (tutories, entrevistes amb les famílies i coordinació amb la xarxa dels agents socials corresponents).
Coordinació de l’equip educatiu que intervé amb el grup, dinamització del voluntariat i seguiment del personal en pràctiques.


Condicions:
HORARI

35 hores setmanals de dilluns a divendres
SOU BRUT

1.606,48€
TIPUS DE CONTRACTACIÓ

Contracte indefinit.


Requisits:
FORMACIÓ

Titulació universitària en Educació Social, Treball Social, Magisteri, Pedagogia, Psicopedagogia o altres estudis equivalents del camp social.
Amb títol de Director/a d’activitats de lleure.
Valorable formació o cursos en prevenció violència masclista i/o perspectiva de gènere.
EXPERIÈNCIAMínim 1 any d’experiència en l’elaboració, aplicació i avaluació de plans de treball amb famílies i infants en situació de vulnerabilitat i/o risc social.
Coneixement del treball amb la xarxa d’agents socials i experiència en treball comunitari.
Alta autonomia de treball i organització amb la supervisió de la responsable de projecte.
Domini de la llengua catalana (equivalent a nivell C)
Experiència en la intervenció en petita infància (etapa 0-6 anys).
Experiència en dinamització i coordinació d’activitats socioeducatives amb infància en situació de desavantatge social.
Experiència en dinamització i coordinació d’activitats amb famílies i en especial dones en situació de desavantatge social.
Coneixements en orientació i suport a la criança de petita infància (etapa 0-6 anys).
Coneixement i/o experiència en prevenció de violència masclista i perspectiva de gènere.
Experiència en la intervenció socioeducativa mitjançant una metodologia grupal.​
COMPETÈNCIES

Capacitat de programar, executar i avaluar activitats socioeducatives amb infants en situació de desavantatge social.
Capacitat d’atenció socioeducativa individual i grupal amb infància en risc.
Dinamisme, flexibilitat i empatia.
Capacitat de coordinar equips de voluntariat i alumnat en pràctiques.
Capacitat relacional i de comunicació.
Autonomia i capacitat resolutiva.
Mínim 1 any d’experiència en l’elaboració, aplicació i avaluació de plans de treball amb famílies i infants en situació de vulnerabilitat i/o risc social.
Coneixement del treball amb la xarxa d’agents socials i experiència en treball comunitari.
Alta autonomia de treball i organització amb la supervisió de la responsable de projecte.
Domini de la llengua catalana (equivalent a nivell C).
Experiència en la intervenció en petita infància (etapa 0-6 anys).
Experiència en dinamització i coordinació d’activitats socioeducatives amb infància en situació de desavantatge social.
Experiència en dinamització i coordinació d’activitats amb famílies i en especial dones en situació de desavantatge social.
Coneixements en orientació i suport a la criança de petita infància (etapa 0-6 anys).
Coneixement i/o experiència en prevenció de violència masclista i perspectiva de gènere.
Experiència en la intervenció socioeducativa mitjançant una metodologia grupal.


Telèfon:
933170013

Font: https://xarxanet.org/oferta-feina/educadora-la-linia-0-6-petita-infancia-i-families-badalona-0
Entitat
Casal dels Infants
Termini
Publicació
20/09/2022
Estat
Oberta
Ubicació
Barcelona
Requeriments de càrrega

Autorització de tractament de dades personals: 

De conformitat amb el que disposa la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de dades personals i garantia dels drets digitals i el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades. 

Autoritzo que les meves dades quedin incorporades a la Base de Dades de la Taula d'entitats del Tercer sector Social de Catalunya, amb la següent Finalitat del tractament:

Permetre que s'envii a les demandes de professionals a les què aplico mitjançant la Plataforma per a Professionals de la Taula d'entitats del Tercer Sector Social de Catalunya. 

En qualsevol moment podré revocar el consentiment prestat, sense que això afecti la licitud del tractament prèvia a la revocació, eliminant el meu usuari i comunicant a dades@tercersector.cat l'eliminació del meu currículum del servidors de la Taula. 

Més informació sobre la nostra política de privacitat de dades